Exercicis de límits. Continuïtat de funcions

Exercici 1

Estudia la continuïtat de la funció:

\(\displaystyle f(x)=\left\lbrace\begin{array}{lcc} 2x & \text{si} & x \lt 0 \\[1em] -x^2+2x & \text{si} & 0 \le x \lt 2 \\[1em] 2 & \text{si} & 2 \le x \lt 4 \\[1em] x-2 & \text{si} & x \ge 4 \\[1em] \end{array}\right. \)

en els punts \(x=0\), \(x=2\) i \(x=4\).


Solució:

Exercici 2

Cada una de les funcions següents té un punt o més on no és contínua. Indica quins són aquests punts i quin tipus de discontinuïtat presenten:

a) \(\displaystyle f(x)=\frac{x}{x-1} \) Solució:
b) \(\displaystyle f(x)=\frac{x^2-3x+2}{x-2} \) Solució:
c) \(\displaystyle f(x)=\frac{x^2-4}{x}\) Solució:
d) \(\displaystyle f(x)=\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}\) Solució:
e) \(\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{lll}x-2&\text{si}&x \lt 3 \\[12pt]x+1&\text{si}&x \ge 3\end{array}\right.\) Solució:
f) \(\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{lll}x&\text{si}&x \ne 1 \\[12pt]3&\text{si}&x = 1\end{array}\right.\) Solució:

Exercici 3

Calcula el valor de \(k\) perquè la funció

\( \displaystyle f(x) = \left\{\begin{array}{lll} x^2+2x+k & \text{si} & x\lt 2 \\[12pt] x+1 & \text{si} & x\ge 2 \end{array}\right. \)

sigui contínua en \(\mathbb{R}\).

Solució:

Exercici 4

Raoneu per què la funció \(\displaystyle f(x)=\frac{x+\left|x\right|}{x}\) no té límit quan \(x\) tendeix a \(0\).

Solució:

Exercici 5

Calculeu els punts de discontinuïtat de la següent funció:

\( \displaystyle f(x) = \left\{\begin{array}{clc} \displaystyle 3-x^2 & \text{si} & x \le -1 \\[12pt] \displaystyle \frac{x^2-x}{x-1} & \text{si} & -1 \lt x \lt 1 \\[12pt] \displaystyle \frac{x+3}{x^2-2x-3} & \text{si} & x \ge 1 \end{array}\right. \)

Solució:

Exercici 6

Calculeu els punts de discontinuïtat de la següent funció:

\( \displaystyle f(x) = \left\{\begin{array}{clc} \displaystyle \frac{3x}{x^2+2} & \text{si} & x \lt -1 \\[12pt] \displaystyle \frac{x^2-1}{x^2-x} & \text{si} & -1 \le x \lt 1 \\[12pt] \displaystyle \frac{2x+4}{x+2} & \text{si} & x \ge 1 \end{array}\right. \)

Solució: