Exercicis de límits de funcions amb el nombre \(e\)

Exercici 1

Calcula el següent límit:

\(\displaystyle \lim_{x\rightarrow 2} {\left(\frac{2x-3}{x-1}\right)^{\frac{x}{x-2}}} \)

Solució: