Exercicis de successions

Exercici 1

Donada la successió de terme general \(\displaystyle a_n=\frac{n^2-n-1}{n}, \;\forall n\in\Bbb{N}\):

 1. Quins són els tres primers elements d'aquesta successió?

  Solució:
 2. Quin es el vuitantè terme?

  Solució:

Exercici 2

Donada la successió de terme general \(\displaystyle a_n=7n+43, \;\forall n\in\Bbb{N}\):

 1. Quin es el vuitè terme?

  Solució:
 2. Existeix algun terme de la successió que sigui igual a \(200\)?

  Solució:
 3. Existeix algun terme de la successió que sigui igual a \(400\)?

  Solució:
 4. A partir de quin valor de \(n\) tots els termes de la successió són majors o iguals que \(1\,000\,000\)?

  Solució:

Exercici 3

Troba els sis primers termes de la successió \(\displaystyle a_n=\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}+1}, \;\forall n \gt 2\) amb \(a_1=1\) i \(a_2=1\):

Solució:

Exercici 4

Quina és l'expressió del terme general en funció de \(n\) de les següents successions?

\(a=\left( 700,707,714,721,728, \ldots \right)\) Solució:
\(\displaystyle b=\left( \frac{2}{7},\frac{2}{9},\frac{2}{11},\frac{2}{13},\frac{2}{15}, \ldots \right)\) Solució:
\(\displaystyle c=\left( 3,\frac{3}{4},\frac{1}{3},\frac{3}{16},\frac{3}{25}, \ldots \right)\) Solució:
\(d=\left( 6,12,24,48,96, \ldots \right)\) Solució:
\(e=\left( 1,2,6,24,120,720,5040, \ldots \right)\) Solució:
\(\displaystyle f=\left( \frac{1}{2},-\frac{1}{4},\frac{1}{8},-\frac{1}{16},\frac{1}{32}, \ldots \right)\) Solució:

Exercici 5

Estudia la monotonia de les successions següents i indica si estan fitades

 1. \(\displaystyle a_n = 5+\frac{5}{n} \;\; \forall n \in \Bbb{N}\)

  Solució:

 2. \(\displaystyle b_n = 2-2^{-n} \;\; \forall n \in \Bbb{N}\)

  Solució:

 3. \(\displaystyle c_n = \left( -\frac{1}{2} \right)^n \;\; \forall n \in \Bbb{N}\)

  Solució: