Exercicis de còniques I

Exercici 1

Escriu l'equació general de la circumferència de centre i radi .

Solució:

Exercici 2

Escriu les equacions reduïda i general de la circumferència que té centre al punt i que passa pel punt .

Solució:

Exercici 3

Determina el centre i el radi de la circumferència .

Solució: