Exercicis de límits (III): Límits de funcions irracionals

Exercici 1

Calcula el límit de la funció \(\displaystyle f(x)=\frac{x-\sqrt{2x+3}}{x^2-9}\) quan \(x\) tendeix a \(3\).

Solució:

Exercici 2

Calcula el límit de la funció \(\displaystyle f(x)=\frac{x-\sqrt{3x-2}}{\sqrt{x+2}-2}\) quan \(x\) tendeix a \(2\).

Solució: