Taula de derivades

Derivades de les funcions elementals

\( \bf{f(x)} \) \( \bf{f'(x)} \) \( \bf{f(x)} \) \( \bf{f'(x)} \) Demostració
\( c \) \( 0 \) Demostració
\( x \) \( 1 \) Demostració
\( x^2 \) \( 2x \) \( \left[ u(x) \right]^2 \) \( 2u(x)u'(x) \) Demostració
\( x^3 \) \( 3x^2 \) \( \left[ u(x) \right]^3 \) \( 3\left[ u(x) \right]^2 u'(x) \) Demostració
\( x^n \) \( nx^{n-1} \) \( \left[ u(x) \right]^n \) \( n\left[ u(x) \right]^{n-1} u'(x) \) Demostració
\( \displaystyle\sqrt x \) \( \displaystyle\frac{1}{2 \sqrt x} \) \( \displaystyle\sqrt {u(x)} \) \( \displaystyle\frac{u'(x)}{2 \sqrt {u(x)}} \) Demostració
\( \displaystyle\frac 1 x \) \( \displaystyle-\frac 1{x^2} \) \( \displaystyle\frac {1}{u(x)} \) \( \displaystyle-\frac {u'(x)}{\left[ u(x) \right]^2} \) Demostració
\( \displaystyle\frac 1 {x^2} \) \( \displaystyle-\frac 2{x^3} \) \( \displaystyle\frac 1 {\left[ u(x) \right]^2} \) \( \displaystyle-\frac {2u'(x)}{\left[ u(x) \right]^3} \) Demostració
\( \displaystyle \ln x \) \( \displaystyle \frac 1 x \) \( \displaystyle \ln u(x) \) \( \displaystyle \frac {u'(x)}{u(x)} \) Demostració
\( \displaystyle \log_a x \) \( \displaystyle \frac{1}{\ln a} \cdot \frac 1 x \) \( \displaystyle \log_a u(x) \) \( \displaystyle \frac{1}{\ln a} \cdot \frac {u'(x)}{u(x)} \) Demostració
\( \displaystyle e^x \) \( \displaystyle e^x \) \( \displaystyle e^{u(x)} \) \( \displaystyle e^{u(x)}·u'(x) \)
\( \displaystyle a^x \) \( \displaystyle a^x·\ln a \) \( \displaystyle a^{u(x)} \) \( \displaystyle a^{u(x)}·u'(x)·\ln a \)

Les derivades i les operacions amb funcions

\( \bf{f(x)} \) \( \bf{f'(x)} \) Demostració
\( a(x)+b(x) \) \( a'(x)+b'(x) \) Demostració
\( k·g(x) \) \( k·g'(x) \) Demostració
\( a(x)·b(x) \) \( a'(x)·b(x)+a(x)·b'(x) \) Demostració
\( \displaystyle\frac{a(x)}{b(x)} \) \( \displaystyle\frac{a'(x)·b(x)-a(x)·b'(x)}{\left[b(x)\right]^2} \)
\( g \left( u(x) \right) \) \( g' \left( u(x) \right) ·u'(x) \) Demostració