Exercicis de derivades II

Exercici 1

Calcula la derivada de la funció \(f(x)=x^2+3x-2 \) en el punt \( x_0=3 \) fent servir la definició.

Solució:

Exercici 2

Calcula la derivada de la funció \(f(x)=x^3+3x \) en el punt \( x_0=1 \) fent servir la definició.

Solució:

Exercici 3

Calcula la derivada de la funció \(f(x)=x^3+2x^2-3x-4 \) en el punt \( x_0=-2 \) fent servir la definició.

Solució:

Exercici 4

Calcula, si és possible, la derivada de la funció \(\displaystyle f(x)=\sqrt{2x+1} \) en el punt \( x_0=4 \) fent servir la definició.

Solució:

Exercici 5

Calcula, si és possible, la derivada de la funció \(\displaystyle f(x)=\sqrt{x-3} \) en el punt \( x_0=3 \) fent servir la definició.

Solució:

Exercici 6

Calcula, si és possible, la derivada de la funció \(\displaystyle f(x)=\frac{1}{x} \) en el punt \( x_0=2 \) fent servir la definició.

Solució:

Exercici 7

Calcula, si és possible, la derivada de la funció \(\displaystyle f(x)=\frac{1}{x} \) en el punt \( x_0=0 \) fent servir la definició.

Solució: