PROJECTE

EIDAS

Extended and Integrated Democracy

Aid System

UNA PROPOSTA PER A UNA NOVA AGÈNCIA D’AJUT A LA GOVERNANÇA INTERNACIONAL 

 EIDAS és una proposta per a la creació d'una nova agència que ajudi a potenciar els processos de governança a nivell internacional a través de la participació en el si de Nacions Unides de diferents elements de la societat civil. En aquest document es parteix, com a referència, d'una visió crítica de l'escenari sòcio-polític internacional en l'actualitat, per tot seguit justificar la conveniència d'una nova organització que ajudi a millorar-lo. A continuació es proposen els objectius, funcions, posicionament i estructura bàsica que podria adoptar. S'ofereix a més una proposta per al procés de creació d'aquesta agència i una llista de previsions de les seves possibles aportacions a mitjà termini. Amb EIDAS esperem aportar una nova idea que ajudi a enriquir el debat sobre la governança global, tan necessari per conduir positivament els profunds canvis que necessita el món actual.

EIDAS seria un Sistema d'Ajuda, doncs el model que oferim proposa una agència destinada a donar ajuda als Governs; aquesta ajuda s'oferiria a través d'una Democràcia, ja que l'agència estaria constituïda per totes les parts que haurien d'implicar-se en els mecanismes de govern, compartint drets i responsabilitats; aquesta democràcia seria Integrada, doncs passaria a formar part d'un sistema de reconeguda autoritat en l'escenari internacional, i seria Estesa, doncs implicaria en els processos de governança a actors que avui dia juguen papers marginals o poc connectats entre ells, des de la Societat Civil fins a grans organismes supranacionals, i que fins i tot provindrien en molts casos d'Estats i institucions en les quals els processos democràtics tenen encara una escassa presència.
          Pàgina inicial                             Objectius                                     Posicionament                                         Previsions