REGLAMENT BÀSIC DE VOLEIBOL 

Simplificat per a 3r d'ESO

El voleibol és un esport jugat per dos equips, en una pista dividida per una xarxa.

L'objectiu del joc és enviar el baló, per damunt de la xarxa, al terra del camp contrari i impedir que l'oponent faça el mateix. L'equip disposa de tres tocs per a retornar el baló (a més del toc de bloqueig).

El baló és posa en joc amb el servei: el jugador que fa el traure colpeja el baló passant-ho per damunt de la xarxa cap al camp adversari. La jugada continua fins que el baló toca el terra en el camp de joc, quan és declarat “fora” o quan un equip no aconsegueix enviar- 'ho de tornada en forma correcta.

En el voleibol un equip que guanya una jugada anota un punt (sistema de punt per jugada). Quan l'equip rebredor guanya una jugada, anota un punt i el dret a efectuar el servei, i l'equip realitza una rotació en el sentit de les manetes del rellotge.

CAMP DE JOC

DIMENSIONS

El camp de joc és un rectangle de 18 x 9 m, rodejat per una zona lliure d'un mínim de 3 m d'ample en tots els seus costats.

LÍNIES  DE LA PISTA

Totes les línies tenen 5 cm d'ample. Han de ser d'un color clar i que siga diferent del color del terra i al de qualsevol altra línia.

Línies de delimitació

L'eix de la línia central divideix la pista en dos camps de joc iguals de 9x 9m. Esta línia s'estén davall la xarxa, de línia lateral a línia lateral.

Línia d'atac

En  cada camp,  hi ha dibuixada una línia que limita la zona  d'atac de la zona de defensa. Aquestes zones són importants perquè un jugador que estiga ocupant una de les 3 posicions de defensa no podrà rematar des de davant d'aquesta línia. Sí que ho podrà fer si fa la rematada des de darrere, sense xafar la línia.

 

ZONES I ÀREES

Zona de front  o d'atac (veure esquema anterior)

Zona de servei

Es considera zona de servei  tot l'espai darrere de la línia de fons que limita les línies laterals.

Lateralment està limitada per dues línies curtes, cada una de 15 cm de longitud, marcades a 20 cm de la línia final, com una prolongació de les línies laterals. L'ample d'ambdues línies s'inclou en la zona de servei (en les pistes de l'institut no tenim marcades aquestes dues línies)

En profunditat, la zona de servei s'estén fins al final de la zona lliure.

   XARXA I PALS 

ALTURA DE LA XARXA

Ubicada verticalment sobre la línia central, hi ha una xarxa, el cantó superior de la qual es col·loca a una altura de 2.43 m per als homes i 2.24 m per a les dones en categoria senior ( hi ha altres alçades per a categories inferiors)

ESTRUCTURA

La xarxa mesura 1 m d'ample i 9.50 m de llarg, i està feta de malla negra a quadres de 10 cm de costat.

Al llarg de l’extrem superior està cosida una banda horitzontal de 5 cm d'ample, feta de lona blanca. En cada extrem la banda té una perforació pel qual passa una corda per a lligar als pals i mantindre la part superior de la xarxa tensa.

Per l'interior d'aquesta banda passa un cable flexible que nua la xarxa als pals i manté tensa la part superior.

Al llarg de la part inferior de la xarxa (sense banda horitzontal) hi ha una corda enfilada en les malles, la qual es nuga als pals per a mantindre tensa la part inferior de la xarxa.

BANDES LATERALS

Dues bandes blanques es col·loquen verticalment en la xarxa i s'ubiquen directament sobre cada línia lateral.

Mesuren 5 cm d'ample i 1 m de llarg i es consideren part de la xarxa.

ANTENES

Són unes varetes flexibles, d'una longitud de 1.80 m i un diàmetre de 10 mm fetes de fibra de vidre o material semblant. Es  fixen  en  el  costat de la xarxa, en l'extrem exterior de cada banda  lateral. Les antenes estan ubicades en costats oposats de la xarxa. Els  80 cm   superiors   de  cada   antena   que  sobreïxen  per  damunt de la xarxa   es   marquen   amb   franges  de  10 cm  d'ample   de colors contrastats, preferiblement  blanc i roig. Les  antenes   es   consideren  part   de  la   xarxa   i  delimiten   lateralment l’espai de pas (en les xarxes  de l'institut, no fiquem aquestes antenes, però si veus algun partit per TV, fixa't com estan col·locades).

EQUIPS

COMPOSICIÓ DELS EQUIPS

Un equip en pista consta de 6 jugadors (3 davanters i 3 saguers). En una competició oficial pot compondre's d'un màxim de 12 jugadors, un Entrenador, un Assistent d'Entrenador, un Massatgista i un Metge.

OBJECTES PROHIBITS

Es prohibeix utilitzar qualsevol objecte que puga causar lesions o donar un avantatge artificial per al jugador.

Els jugadors poden usar ulleres o lents de contacte.

PER A ANOTAR UN PUNT, GUANYAR UN SET I EL PARTIT

PER A ANOTAR UN PUNT

Un equip marca un punt:

·    per ficar el baló al terra del camp de joc adversari.

·    quan l'equip oponent comet una falta

·    quan l'equip oponent rep una sanció

 Falta

 Un  equip  comet  una  falta quan  realitza  una  acció  de  joc contrària a les regles (o les viola d'alguna altra manera). Els àrbitres jutgen les faltes i determine les seues conseqüències d'acord amb aquestes regles.

Si  dos  o més faltes són comeses successivament, només la primera d'elles és tinguda en compte.

Si  dos  o més faltes són comeses simultàniament per dos adversaris, es declara DOBLE FALTA i es repeteix la jugada.

Conseqüències de guanyar una jugada:

Una  jugada  és  una seqüència  d'accions   de joc, des del moment del traure fins que el baló queda fora de joc.

            - si  l'equip   que  estava  traient  gana  una  jugada, anota  un  punt  i   continua traient.

            - si  l'equip que estava rebent guanya una jugada, anota un punt i ha de realitzar el pròxim servei.

PER A GUANYAR UN SET

Un set (excepte el decisiu – 5é set) és guanyat per l'equip que primer anota 25 punts, amb un avantatge mínima de 2 punts. En cas d'un empat 24 – 24, el  joc continua fins a aconseguir un avantatge de 2 punts (26 – 24, 27 – 25;...).

 PER A GUANYAR EL PARTIT

El partit és guanyat per l'equip que gana tres sets.

En el cas d'empat 2 – 2, el set decisiu (5é) es juga a 15 punts amb una diferència mínima de 2 punts.

ESTRUCTURA DE JOC

SORTEIG

Abans del partit el primer àrbitre realitza un sorteig per a determinar a qui li correspon el primer servei i quin costats de la pista ocuparan en el primer set. Si és necessari un set decisiu, es realitzarà un nou sorteig.

El sorteig és realitzat en presència dels dos capitans dels equips.  

El guanyador del sorteig tria una de les dos opcions:

-         el dret a traure

-         rebre el servei o el costat del camp

El perdedor pren l'alternativa restant.

FORMACIÓ INICIAL DELS EQUIPS

Ha d'haver-hi sempre sis jugadors per equip en joc.   

La formació inicial dels equips indica l’ordre de rotació dels jugadors en la pista. Aquest ordre ha de mantindre's al llarg del set.

Abans de començar cada set, l'entrenador ha de presentar la formació inicial del seu equip en el full de formació inicial. El full, degudament complet i signat, ha de ser lliurat al segon àrbitre o a l'anotador.

Els jugadors que no estan en la formació inicial del set són substituts per a eixe set  ( excepte el Lliure).

Una vegada que el full de formació inicial ha sigut lliurat al segon àrbitre o a l'anotador, cap canvi en la dita formació ha d'acceptar-se sense una substitució normal.

Discrepància entre la posició dels jugadors en la pista i la que figura en el full de formació inicial

Si  una  discrepància  es  descobreix  abans  de  començar  el  set, la   posició   dels jugadors   ha de  ser  rectificada  d'acord  amb el que figura en el full de formació inicial. No hi haurà sanció. 

Si   abans  del començament del set, un jugador en el camp no està registrat en el full de  formació  inicial  per a eixe  set, el  jugador  ha de ser reemplaçat i la formació ha de  ser rectificada d'acord amb el full de formació inicial. No hi haurà sanció.

No   obstant això,  si  l'entrenador   desitja  mantindre  en el  camp al jugador no registrat en el full de formació inicial, ha de sol·licitar   la substitució reglamentària, la qual deu ser registrada en l’acta del partit.

POSICIONS

En  el  moment  que  el  baló és  colpejat  en el traure, cada equip ha d'estar ubicat  dins  del  seu propi camp, en l’ordre de rotació.

Les posicions dels jugadors es numeren de la forma següent:

 - Els   tres   jugadors  col·locats  enfront  de  la  xarxa són  els  davanters  i  ocupen  les posicions 4 (davanter esquerre), 3 (davanter centre) i 2 (davanter dret).  

- Els altres tres són jugadors saguers i ocupen les posicions 5 (saguer esquerre) 6 (saguer centre) i 1 (saguer dret).

 

Relació de posició entre jugadors

Cada   jugador  saguer   ha d'estar   ubicat  més  lluny  respecte de la xarxa que el seu davanter corresponent.

Els jugadors  davanters i  els saguers,  respectivament,  han d'estar  ubicats lateralment en l’ordre correcte.  

Si no es compleix , es comet una falta de posició

Després  del  colp del traure, els  jugadors  poden  moure's  i ocupar qualsevol posició en la seua pròpia pista i en la zona lliure.

Una falta de posició comporta les conseqüències següents:

- l'equip és sancionat amb la pèrdua de la jugada; 

- les posicions  dels jugadors han de rectificar-se.

 ROTACIÓ

Quan l'equip receptor guanya el dret al traure, els seus jugadors han d’efectuar una rotació en el sentit de les manetes del rellotge: el jugador de la posició 2 es mou a la posició 1 per a realitzar el servei, el jugador de posició 1 es mou a la posició 6, etc.

FALTES DE ROTACIÓ

Es comet una falta de rotació quan el servei no és efectuat d'acord a l’ordre de rotació. Açò comporta les conseqüències següents:

-         l'equip és sancionat amb la pèrdua de la jugada;

-         l’ordre de rotació dels jugadors ha de ser rectificat

SITUACIONS DE JOC

BALÓ EN JOC

El  baló està en joc des del  moment del colp de servei autoritzat pel primer àrbitre.

BALÓ FORA DE JOC

El baló està fora de joc des del moment que la falta és sancionada per un dels àrbitres. En absència d'una falta, està fora del joc al moment del so del xiulet.

BALÓ “DINTRE”

El baló està “dintre” quan toca el terra del camp de joc incloent les línies de delimitació.  

BALÓ "FORA"

El baló esta “fora” quan:

-         la part del baló que toca el terra està completament fora de les línies que delimiten la pista;

-         toca un objecte fora de la pista, el sostre o una persona que no està en joc;

-         toca les antenes, cordes, pals, o la pròpia xarxa fora de les bandes laterals;

-         travessa el pla vertical de la xarxa completa o parcialment per fora de l'espai de pas;

-         creua completament l'espai inferior per davall de la xarxa.

JOC AMB EL BALÓ

Cada  equip  ha d’executar   les seues  accions  dins  del  seu  propi espai i àrea de joc. Tot i això, el  baló  pot ser recuperat des de més enllà de la zona lliure.

TOCS PER EQUIP

Cada equip té dret a un màxim de tres tocs (a més del bloqueig) per a tornar el baló. Si utilitza més de tres  tocs, l'equip comet la falta de:  “QUATRE TOCS”.

Els tocs per equip no sols inclouen els colps intencionals sinó també els contactes accidentals amb el baló. 

TOCS CONSECUTIUS

Un jugador  no  pot  colpejar  el  baló  dues  vegades en forma consecutiva.

TOCS SIMULTANIS

Dos o tres jugadors poden tocar el baló simultàniament:

-         Quan dos (tres) companys toquen el baló simultàniament es compten dos (tres) tocs (a excepció del bloqueig). Si ells busquen el baló però només un jugador el toca, es compta un sol toc. El xoc dels jugadors entre si no constitueix falta.

-         Quan dos adversaris toquen simultàniament el baló per damunt de la xarxa i aquest continua en joc, l'equip receptor del baló té dret a altres tres tocs. Si el baló és declarat “fora”, la falta és de l'equip que està del costat contrari.

Si simultanis contactes per dos adversaris provoquen un baló “retingut” es considera una “DOBLE FALTA”  i la jugada és repetida.

TOC ASSISTIT

Dins de l'àrea de joc no es permet a un jugador recolzar-se en un company o en una estructura/objecte per a aconseguir el baló.

No obstant això, un jugador que està a punt de cometre una falta (tocar la xarxa, penetrar en el camp contrari, etc.) pot ser detingut o rescatat per un company d'equip.

CARACTERÍSTIQUES DEL TOC

El baló pot tocar qualsevol part del cos.

El baló ha de ser colpejat, no pres ni llançat. Pot rebotar en qualsevol direcció.

FALTES EN EL TOC DE BALÓ

QUATRE TOCS: un equip toca el baló quatre vegades abans de tornar-ho.

TOC ASSISTIT: un jugador es recolza en un company o en una estructura/objecte per a aconseguir el baló dins de l'àrea de joc.

RETENCIÓ: un jugador no colpeja el baló, i el baló és retingut i/o llançat.

DOBLE COLP: un jugador colpeja el baló dos vegades en forma consecutiva o el baló toca successivament diverses parts del seu cos.

BALÓ EN LA XARXA

PAS DEL BALÓ PER DAMUNT DE LA XARXA

El baló, enviat al camp contrari, ha de passar per damunt de la xarxa dins de l'espai de pas. L'espai de pas és la part del pla vertical de la xarxa delimitat de la manera següent: 

-         Baix, pel cantó superior de la xarxa.

-         Als costats, per les antenes i la seua prolongació imaginària.

-         Dalt pel sostre. 

L'equip adversari no pot interferir l'acció.

BALÓ QUE TOCA LA XARXA

Un  baló  que  creua  la xarxa pot tocar-la.       

BALÓ EN LA XARXA

Un   baló   enviat  a  la  xarxa  pot  ser  recuperat  dins dels tres tocs de l’equip (llevat del traure).

Si el baló trenca les malles de la xarxa, o la tira, la jugada s'anul·la i es repeteix.

JUGADOR EN LA XARXA

SOBREPASSAR AMB LES MANS EL PLA VERTICAL DE  LA XARXA  

-         Durant el bloqueig, un bloquejador pot tocar el baló per damunt i més enllà de la xarxa, a condició de no interferir el joc de l'adversari abans o durant l'acció d’aquest últim.

-         Després del colp d'atac està permés a un jugador passar la mà per damunt de la xarxa, a condició que el toc de baló s'haja realitzat en espai propi.

PENETRACIÓ DAVALL DE LA XARXA

-         Es permet penetrar en l'espai de l'adversari per davall de la xarxa, a condició que no interferisca amb el joc d'aquest.

PENETRACIÓ EN EL CAMP ADVERSARI (més enllà de la línia central)

- Està permés tocar el camp de joc adversari amb els peus o mans sempre que   alguna  part romanga en conta amb, o directament sobre, la línia central.

- Està  prohibit  tocar  el  camp  de  joc  adversari  amb  qualsevol altra part del cos.

- Un  jugador  pot  penetrar en el camp de joc adversari una vegada que el baló estiga fora de joc.

- Un   jugador   pot   penetrar   en   la  zona  lliure  adversària, a  condició que no interferisca amb l'acció d'aquest .                                                                       

CONTACTE AMB LA XARXA

El contacte amb la xarxa o l'antena  no és falta, excepte que el jugador la toque durant la seua acció de jugar el baló o si interfereix amb el joc.

Una vegada que el jugador colpeja el baló, pot tocar els pals, cordes o qualsevol altre objecte fora de la longitud de la xarxa, a condició que no interferisca amb el joc

No hi ha falta quan el baló és llançat contra la xarxa i ocasiona que la mateixa, al desplaçar-se, toc a un adversari.

FALTES DEL JUGADOR EN LA XARXA

- Un jugador toca el baló o un adversari en l'espai contrari abans o  durant el colp d'atac d'aquest últim.   

- Un jugador penetra en l'espai adversari davall de la xarxa interferint amb el joc adversari.

- Un jugador penetra en el camp adversari. 

 - Un jugador toca la xarxa o l'antena durant la seua acció de jugar el baló o interfereix amb el joc.

TRAURE

El  Traure o Servei és  l'acte   de  posar   en  joc el baló pel jugador saguer dret, ubicat en la zona de servei.

PRIMER SERVEI EN EL SET

El  primer  servei del  primer set, com  també el del set decisiu (5é), el realitza l'equip determinat pel sorteig. 

Els  altres sets començaran amb el servei realitzat per l'equip que no va efectuar el primer en el set anterior.

ORDRE DE SERVEI

-         Quan  l'equip que serveix guanya la jugada, trau de nou el jugador que va efectuar el servei anterior.

-         Quan  l'equip  que va rebre el servei guanya la jugada, obté el dret a traure i efectua  una  rotació  abans  de  traure. El  servei  serà  realitzat pel jugador que passa de davanter dret a saguer dret (de zona 2 a zona 1)

AUTORITZACIÓ PER AL SERVEI

El   primer  àrbitre  autoritza  el servei després de verificar que els dos equips estan llestos per a jugar i el jugador que trau està en possessió del baló.

BLOQUEIG I TOCS DE L'EQUIP

El   toc  de  bloqueig  no  compta  com  un  toc  de  l'equip. Així doncs, després  d'un    toc  de  bloqueig,  l'equip     dret  a tres tocs per a tornar el baló.

El  primer  contacte  després  del bloqueig pot realitzar-ho qualsevol jugador, també el que ha tocat el baló durant el bloqueig.

BLOQUEIG DE SERVEI

Està prohibit bloquejar el servei de l'adversari.  

FALTES DE BLOQUEIG   

* El  bloquejador  toca   el  baló  en  l'espai  contrari abans o simultàniament al colp d'atac de l'adversari.

* Un jugador saguer fa un bloqueig o participa en un bloqueig consumat.

* Bloquejar el servei de l'adversari.

* El baló és enviat “fora” pel bloqueig.

* Bloquejar el baló en l'espai adversari per fora de les antenes.

 REQUERIMENTS DE CONDUCTA

CONDUCTA ESPORTIVA

* Els  participants  han de  conéixer les  “Regles Oficials de Voleibol”  i complir amb elles.

* Els   participants   han d'acceptar    les  decisions   dels  àrbitres  amb conducta esportiva, sense discutir-les.

* En cas de dubte, poden  demanar un aclariment únicament a través del capità en joc.

* Els   participants  han d'evitar   accions  o  actituds  dirigides  a  influenciar  les decisions dels àrbitres o encobrir faltes comeses pel seu equip.

JOC NET

Els participants  han de   comportar-se de forma respectuosa  i  cortés, en consonància amb l’esperit de  “JOC  NET” no  sols amb els àrbitres, sinó també amb els altres oficials, els adversaris, companys d'equip i espectadors.

Es permet la comunicació entre els membres de l'equip durant el joc.

CONDUCTA INCORRECTA I LES SEUES SANCIONS

FALTES DE CONDUCTA POC IMPORTANTS

Les xicotetes faltes de conducta no estan subjectes a sancions. El primer deure de l'àrbitre és advertir a l'equip, verbalment o per mitjà d'un senyal per mitjà del capità en joc, que la pròxima vegada serà sancionat d'acord amb l'escala de sancions.

 CONDUCTA INCORRECTA – SANCIONS

La conducta incorrecta per part d'un membre de l'equip cap als oficials, adversaris, companys d'equip o espectadors es classifica en tres categories d'acord amb la serietat de l'ofensa:

·    Conducta grollera: acció contrària als bons costums o principis morals, o expressar menyspreu.

·    Conducta injuriosa: gestos o paraules difamatòries o insultants.

·    Agressió: atac físic o intent d'agressió.

ESCALA DE SANCIONS

A judici  del  primer  àrbitre i depenent del  grau de serietat de l’ofensa, les sancions a aplicar-se i que  es  registren  en  l’acta del partit són:

·    Càstig: La  primera  conducta  grollera  en  el partit per qualsevol membre d'un equip es sanciona amb la pèrdua de la jugada.

·    Expulsió: Un membre de  l'equip que és sancionat amb expulsió no podrà jugar durant la resta del set i haurà de romandre segut en l'àrea de càstig darrere de la banda de l'equip  sense altres conseqüències. Un   entrenador expulsat perd el seu dret  a intervindre en la resta del set i deu romandre   segut  en  l'àrea  de càstig darrere de la banca de l'equip.

·    Desqualificació: Un   membre de l'equip que és sancionat amb desqualificació ha d'abandonar la pista per la resta del partit sense altres conseqüències.

TARGETES PER SANCIONS

·    Amonestació: verbal o senyal manual, sense targeta

·    Càstig: targeta groga

·    Expulsió: targeta roja

·    Desqualificació: targeta groga i roja juntes.