CATALÀ 5 ESTRELLES

www.cat5estrelles.catQui som

Pàgina per a estudiants i docents de/en català

exercicis, jocs, activitats, apunts i recursos de/en català

Correu electrònic de contacte

[email protected]


Darrera actualització:
12 - 8 - 2017
 

Apunts de llengua i gramàtica catalanes

Exercicis clàssics interactius

Exercicis monotemàtics interactius

Dictats interactius

Exercicis de comprensió oral interactius

Jocs didàctics interactius

Normativa IEC en línia

Propostes normatives i criteris lingüístics

Diccionaris

Correctors

Traductors

Recursos i continguts diversos

Codis data/hora i Editors web
Comentaris

Envieu els vostres comentaris
a [email protected]

El vostre correu:

Els vostres comentaris:

Recomanar

Recomaneu aquesta pàgina

El vostre correu o el vostre nom:Correu del destinatari:


Mots Ocults

Subscriviu-vos al correu electrònic setmanal

Mots Ocults

del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans

El vostre correu:


Baixa Mots Ocults

Escriviu el vostre correu

Novetats

Subscriviu-vos a les novetats de cat5estrelles

El vostre correu:


Baixa novetats

Escriviu el vostre correu


Hem sabut que alguns correus web poden rebutjar els missatges dels Mots Ocults i de les Novetats enviats des del servidor de cat5estrelles. Per a evitar això, al vostre correu web , hauríeu de donar d’alta a contactes, amb el nom que considereu oportú, l’adreça de correu següent : [email protected]. Si aquest servidor no funcionés, s'enviaran des de l'adreça [email protected]


Detall dels continguts dels menús i submenús d'aquesta pàgina web (si cliqueu els enllaços subratllats que són a les taules de dalt hi trobareu totes aquestes opcions):

1) Jocs i activitats didàctics interactius en català com joc dels colors, joc objectes classe, material escolar, joc de les peces de vestir, roba i ornaments, joc de parar taula, tómbola accents, joc del penjat amb esports i activitats de lleure, joc dels vaixells i embarcacions, dits i parts de la mà i el peu, mots encreuats culinari, mots encreuats nombres, diana menjars i begudes, parts del cos humà i sopa de lletres fruites.

2) Exercicis i activitats interactius clàssics de gramàtica catalana com l'alfabet, xifres i nombres, accents i dièresis, partició de síl•labes, vocals neutres, grafies, gènere, femenins, nombre, plurals, articles i contraccions, verbs, lèxic, barbarismes, castellanismes, anàlisi sintàctica oracions simples, anàlisi sintàctica oracions juxtaposades i coordinades, anàlisi sintàctica oracions subordinades, ortografia d'un i dos pronoms febles, pronoms febles, pronoms relatius, pronoms interrogatius, preposicions, conjuncions, connectors, puntuació, frases fetes i modismes, dites proverbis i refranys, ortografia oclusives final de mot petaca bodega p t c b d g, ortografia m i n, ortografia nexes qu, gu i qü, gü i g, ortografia b be alta i v ve baixa, ortografia z i ss, ortografia ela geminada i ela (l•l i l), ortografia o u, ortografia a e, ortografia h (hac), ortografia k qu, ortografia w v, ortografia ç s, ortografia y (i grega) i (i llatina), ortografia r rr, ortografia terminacions nt, nd, ns, n, plural mots amb terminació ig, transcripció fonètica català central i usos del gerundi.

3) Activitats i exercicis monotemàtics interactius com hem i em, és i es, llur i llurs, quan quant quants quanta quantes, si no sinó, mentrestant mentre mentre que, res gens, així mateix i tanmateix, per què i perquè, tan tant tants tanta tantes, com com a com en com per com ara, cap cap a cap en, fins fins a fins en fins que, que què, el que el què i el qual, doncs i perquè, enlloc i en lloc, qualsevol i qualssevol, alhora i a l'hora, potser i pot ser, pertot i per tot i usos verbs ser (ésser) i estar

4) Activitats i dictats de mots i textos interactius.

5) Activitats de comprensió oral interactiva: orígens de la llengua catalana, estàndard registres i bilingüisme, occità trobadors i joglars, la vida d'Antoni Gaudí.

6) Apunts de gramàtica catalana, llengua i literatura: apunts de gramàtica catalana, història de la llengua catalana, història de la literatura catalana, sociolingüística, signes de puntuació i tipogràfics, abreviacions, abreviatures, sigles, símbols i acrònims, connectors, perspectiva de gènere i discriminació en el llenguatge, models de nota, carta informal i formal, sol•licitud, informe, circular, certificat, convocatòria de reunió, acta de reunió, estatuts i reglaments i contracte de compravenda.

7) Recursos i continguts diversos com curiositats de la llengua catalana, dobles formes, ús de les formes plenes dels pronoms febles al DIEC, autoaprenentatge de català, creació i configuració d'avatars, Woki, activitats PQPI comerç i administració: ordenar comanda, ordenar albarà, ordenar factura, vocabulari de comerç, joc del penjat amb lèxic de preparació de comandes i gestió d'estocs, prova resum de preparació de comandes i estocs.

8) Diccionaris, correctors, traductors, conjugador verbal, dites, frases fetes, parèmies, proverbis, refranys.

9) Normativa de la llengua catalana en línia.

10) Propostes normatives i criteris lingüístics sobre abreviatures i ús de majúscules i minúscules de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, criteris lingüístics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Cercaterm, Optimot, proposta de la nova gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

11) Codis html de data i hora en català per a copiar i enganxar a la vostra web, editors web i codis html d'ajuda.

12) Comentaris, recomanar web, subscripció al correu setmanal Mots Ocults del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC2) i subscripció a les novetats de cat5estrelles.

   
Visitants      
      Web hosting