Classes en grups reduïts
Classes particulars
Repàs escolar
Tutories
Reeducacions
Diagnòstic psicopedagògic
Estratègies d'aprenentatge
Taller de deures

Directora

C/ València 477 1r 2a 08013 Barcelona
C/ Marc Aureli 8 ent. 5a 08006 Barcelona