Inici         Matemàtica            Física                Altri

 

Química

 

          CMOL                Càlculs amb mols

  • Edició i generació de fórmules
  • Càlculs de masses molars
  • Conversions grams, mols, mol·lècules, volum de gas en C.N
  • Composició centessimal.  Fórmula empírica i mol·lecular

+  Info

+ imatge

Baixar

 

          REACK               Reaccions: ajust i càlculs

  • Edició i importació de reaccions
  • Ajust manual i automàtic
  • Càlculs estequiomètrics. Generació de problemes

+  Info

+ imatge

Baixar

 

          PRKIM                Generació d'exercicis tipus de química

  • Generació "automàtica" d'exercicis tipus.
  • CEs poden editar i guardar en fitxers .rtf i imprimir
  •  

+  Info

+ imatge

Baixar

 

Copyright 1996-1999 by Namo Interactive Inc.
All Rights Reserved.


Namo WebEditor 3.0