SUBURBI DE UAGADUGU

                                    Crit i joc de canalla,  
                                    rialla blanca i ull  
                                          innocent,  
                                    un sol que l'aire talla  
                                    i un nuvolot que bull  
                                          inclement.  
 
                                    Una noia gentil  
                                    camina. Porta al cap  
                                          fruita nova.  
                                    Princesa ben humil,  
                                    no sap que el mango sap  
                                          que el cor roba.  

                                    Un noi de cara tendra  
                                    i bicicleta vella  
                                          va depressa  
                                    i mira, anant a vendre  
                                    que el cos de la femella  
                                          vida vessa.  

                                    Un vell de passa breu  
                                    mira la joventut.  
                                          Ell sap ja  
                                    que el temps et diu adéu,  
                                    amb gest distant i eixut,  
                                          però clar.  

                                    La font que hi ha a la plaça  
                                    del raig en fa cançons,  
                                           omplint gerres  
                                    (i pots de tota mena),  
                                    que enyoren altres fonts  
                                           i altres terres.  
   
                                    I jo, "nassara", a l'ombra  
                                    del mango, ho miro tot.  
                                           No em bellugo.  
                                    Prop meu un home escombra  
                                    pel terra, un lànguid mot:  
                                           "Uagadugu".