SALMODIES DEL VELL SENUFO

                                    El vent del maig i el juny,  
                                            aiohé,  
                                            ve de lluny.  
   
                                    La pluja, com un vel,  
                                            aiohé  
                                            ve del cel.  
   
                                    L'harmattan de l'hivern,  
                                            aiohé,     
                                            de l'infern.  
                                   
                                    La sabana és molt gran,  
                                            aiohé,  
                                            caminant.  
   
                                    El meu somni senzill,  
                                            aiohé  
                                            és el mill.  
   
                                    I el meu somni més gros,  
                                            aiohé,  
                                            és arròs.  
   
                                    ¿Riquesa o bé dissort,  
                                            aiohé,  
                                            és un hort?  
   
                                     No sóc ric, ni cabdill,  
                                            aiohé,  
                                            vaig conill.  
   
                                     No tinc fills ni mullers,  
                                            aiohé,  
                                            ni graners,  
   
                                     respostes ni per quès,  
                                            aiohé,  
                                            no tinc res!  

   

                                     La mort no em sabrà greu,  
                                            aiohé,  
                                            germà meu.  
   
                                      Tindré per últim jas,  
                                            aiohé  
                                            el cel ras.  
   
                                      Tindré per gran llençol,  
                                            aiohé,  
                                            l'astre Sol.  
   
                                       El meu darrer coixí,  
                                             aiohé,  
                                             un camí.  
   
                                       I el meu darrer deutor,  
                                             aiohé,  
                                             un voltor.  
   
     
   
                                        Es diu que molt al nord,  
                                              aiohé,  
                                              viu la Sort.