EL MISTERI DE LA SANTISSIMA PLURALITAT

                                              Integristes, menfotistes,  
                                              amb ulleres o destrals,  
                                              asiàtics, negres, blancs,  
                                              insubmissos, reservistes,  
                                              alemanys, turcs i danesos  
                                              sense-déus, ateus, dubtants,  
                                              hotentots i japonesos,  
                                              mallorquins i catalans,  
                                              fills i gendres, oncles, ties,  
                                              homes doctes i bergants:  
                                             ¡Quina mena d’eixorquies  
                                              eixorquies massa encintes,  
                                              hem parit la Humanitat!  
                                              Si sols una és la mirada,  
                                              les  cegueses són distintes,  
                                              cadascuna al nostre grat.   
   
 
 
                       EL MISTERI DE LA SANTISSIMA PLURALITAT

                                     Integristes, menfotistes,  
                                     amb ulleres o destrals,  
                                     asiàtics, negres, blancs,  
                                     insubmissos, reservistes,  
                                     alemanys, turcs i danesos,  
                                     sense-déus, creients, dubtants,  
                                     proletaris i burgesos,  
                                     hotentots i japonesos,  
                                     mallorquins i catalans,  
                                     fills i gendres, oncles, ties,  
                                     homes doctes i bergants:  
                                     ¡Quina mena d'eixorquies,  
                                     eixorquies massa encintes,  
                                     hem parit la Humanitat!  
                                     Si sols una és la mirada,  
                                     les cegueses són distintes,  
                                     cadascuna al nostre grat.