FETITXE  
                                                             (A un petit fetitxe de terra cuita)  

                                        L'home modern, enmig d'ordinadors,  
                                        es tanca sol, es tanca en un racó.  
                                        Amb el cap cot, abraça els seus genolls,  
                                        prenent així, la forma d'un infant  
                                        tancat al si del fosc ventre matern.  
                                        Es va mirant, més ai, no ho fa per dins.  
                                        I no veu res, només el seu melic,  
                                        I es xucla, sol, la font del seu plaer  
                                        i així esdevé capaç i independent,  
                                        també, però, reclòs, perdut i eixorc,  
                                        estèril ja, definitivament.