L'AMOR GRAN

                                            L'amor gran és una corda  
                                            que no lliga mai a l'altre,  
                                            que no tiba mai de l'altre,  
                                            perň fa com si el tibés.  
                                            L'amor ver mai no es recorda  
                                            en sembrar del temps de batre,  
                                            ni si dos i dos fan quatre,  
                                            ni del menys, el tant o el més.  
                                            L'amor pur mai no descorda  
                                            un botó, sense combatre  
                                            un jo clos, que fés teatre,  
                                            un jo trist, que no es donés.