Menú principal
Problemes de Lògica:
 Problema 1, Einstein
Problema 2, Cavallers i escuders
Problema 3, Creuar el riu
Problema 4, Aigua, finestra suicidi
Problema 5, Puntuació més alta
Problema 6, Senyor, ascensor vuitè pis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 1:

LA LÒGICA D'EINSTEIN.
Problema proposat per Einstein i traduït a diversos idiomes conservant la seva lògica.
Einstein assegurava que el 98% de la població mundial seria incapaç de resoldre-ho.
Jo crec que tu ets del 2% restant. Intenta-ho i veuràs com tinc raó.

Condicions inicials:

- Tenim cinc cases, cadascuna d'un color.
- Cada casa té un amo de nacionalitat diferent.
- Els 5 amos beuen una beguda diferent, fumen marca diferent i tenen mascota diferent.
- Cap amo té la mateixa mascota, fuma la mateixa marca o beu el mateix tipus de beguda que un altre.

Dades:

1. El noruec viu a la primera casa, al costat de la casa blava.
2. El que viu a la casa del centre pren llet.
3. L'anglès viu a la casa vermella.
4. La mascota del Suec és un gos.
5. El Danès beu te.
6. La casa verda és la immediata de l'esquerra de la casa blanca.
7. El de la casa verda pren cafè.
8. El que fuma *PallMall cria ocells.
9. El de la casa groga fuma *Dunhill.
10. El que fuma *Blend viu al costat del que té gats.
11. El que té cavalls viu al costat del que fuma *Dunhill.
12. El que fuma *BlueMaster beu cervesa.
13. L'alemany fuma Prince.
14. El que fuma *Blend té un veí que beu aigua.

Qui té peixos per mascota?

Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 2:

Se suposa que hi ha una illa en la que certs habitants anomenats cavallers diuen sempre la veritat, i d'altres anomenats escuders sempre menteixen. Se suposa que tot habitant de la illa és o cavaller o escuder. Amb aquest plantejament tan senzill podem pensar moltes endevinalles.

1. Segons aquest vell problema, tres dels habitants -A, B i C- es trobaven en un jardí. Un estranger passava per allà i li va preguntar a A, "Ets cavaller o escuder?". A va respondre, però tan confosament que l'estranger no ho va entendre. Llavors l'estranger va preguntar a B, "Què ha dit A?". I B va respondre "A ha dit que és escuder". Però en aquest instant el tercer home, C, va dir, "No creguis a B, que menteix!". La pregunta és, què són B i C?

2. En aquest problema hi ha només dos individus, A i B, cadascun dels quals és o cavaller o escuder.
A diu: "Al menys un de nosaltres és escuder" Què són A i B? 

3. Suposem que A diu, "O jo sóc un escuder o B és un cavaller". Què són A i B? 

4. Suposem que A diu, "O jo sóc un escuder o en cas contrari dos més dos és igual a cinc". Què podem concloure? 

5. Novament tenim tres persones, A, B i C, cadascuna de les quals és o cavaller o escuder. A i B diuen el següent:
A: Tots nosaltres som escuders.
B: Un de nosaltres, i només un, és un cavaller.
Què són A, B i C?


Solucions:

1.És impossible que un cavaller o un escuder diguin "Jo sóc escuder", ja que un cavaller estaria dient l'enunciat fals de que ell és escuder, i un escuder estaria emetent l'enunciat cert que ell és escuder. Per tant, A mai diria que és escuder. Per tant, B mentia quan va dir que A havia dit que ell era escuder. Per tant B és escuder. Com que C va dir que B estava mentint, i B estava certament mentint, C va dir la veritat, d'aquí que C és un cavaller. Concloem, doncs, que B és un escuder i C un cavaller. (És impossible saber què és A).
2.Suposem que A fos escuder. Llavors l'enunciat "Al menys un de nosaltres és escuder" seria fals (ja que els escuders emeten enunciats falsos); d'on en segueix que tots dos serien cavallers. Així, si A fos escuder, hauria de ser també cavaller, cosa impossible. Per tant A no és un escuder; és un cavaller. I per això el seu enunciat ha de ser cerr; així, al menys un d'ells és realment un escuder. Com que A és cavaller, llavors B ha de ser l'escuder. Resumint, A és cavaller i B escuder.
3.A i B són tots dos cavallers.
4.L'única conclusió vàlida és que l'autor d'aquest problema no és un cavaller. El fet és que ni un cavaller ni un escuder podrien haver emès aquest enunciat!
5.A escuder, B cavaller i C escuder.
Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 3:

1.- Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de un río, dispone de una barca en la que solo caben el y una de las otras tres cosas. Si el lobo se queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda sola con la lechuga se la come, ¿cómo debe hacerlo?.

Solucions:


El pastor pasa primero la cabra, la deja en la otra orilla y regresa a por el lobo, al cruzar deja al lobo y vuelve con la cabra, deja la cabra y cruza con la lechuga, deja la lechuga con el lobo y regresa a por la cabra.
Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 4:

En una habitació on no hi ha cap moble ni cap objecte, apareix un home penjat sobre un toll d’aigua. Al terra hi ha una carta de comiat.
Com s’ha suïcidat l’home?
Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 5:

En Tomàs, en Pere, en Jaume, la Susanna, i la Júlia van realitzar un test.
La Júlia va obtenir major puntuació que Tomàs, el Jaume va puntuar més baix que el Pere però més alt que la Susanna, i el Pere va aconseguir menys punts que Tomàs.
Qui va obtenir la puntuació més alta?
Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 6:

Un senyor viu al vuitè pis d'un edifici.
Tots els dies puja amb l'ascensor fins al quart i després puja per les escales fins al vuitè, excepte quan plou, que puja amb l'ascensor fins al vuitè, per què?
Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------