<script> <!-- document.write(decodeURI("%3Chtml%3E%0D%0A%3Chead%3E%0D%0A%3CDocumentProperties%3E%0D%0A%3Ctitle%3EAn%C3%A0lisi%20sint%C3%A0ctica%20oracions%20juxtaposades%20i%20coordinades%20exercici%20interactiu,%20catal%C3%A0,%20llengua%20catalana%3C/title%3E%0D%0A%3Cmeta%20name=%22Carlos%20Bargall%C3%B3%20Queralt%22%20content=%22exercici%20activitat%20interactiu%20javascript%20an%C3%A0lisi%20sint%C3%A0ctica%20oracions%20juxtaposades%20i%20coordinades%20exercici%20interactiu%22%3E%0D%0A%3Cmeta%20name=%22javascript%20educatiu%20exercicis%20activitats%20interactives%20catal%C3%A0%20an%C3%A0lisi%20sint%C3%A0ctica%20oracions%20juxtaposades%20i%20coordinades%20exercici%20interactiu%22%3E%0D%0A%20%20%3Cmeta%20name=%22Keywords%22%20CONTENT=%22jocs%20interactius%20on%20line%20catal%C3%A0,%20jocs%20interactius%20en%20l%C3%ADnia%20catal%C3%A0,%20jocs%20interactius%20web%20catal%C3%A0,%20exercicis%20interactius%20catal%C3%A0,%20llengua%20catalana,%20llur,%20llurs,%20dictats%20en%20l%C3%ADnia%20interactius%20autocorrectius,%20comprensi%C3%B3%20oral%20en%20l%C3%ADnia,%20canvis%20normatius%20DIEC2%20llengua%20catalana,%20canvis%20normatius%20llengua%20catalana,%20connectors,%20conjuncions,%20nombres,%20substantius,%20adjectius,%20adverbis,%20verbs,%20pronoms,%20preposicions,%20conjuncions,%20exercicis%20interactius,%20exercicis%20catal%C3%A0%20Excel%20i%20javascript,%20perspectiva%20de%20g%C3%A8nere%20i%20la%20discriminaci%C3%B3%20en%20el%20llenguatge,%20javascript%20interactiu%20catal%C3%A0%20accents,%20javascript%20educatiu,%20refranys,%20proverbis,%20dites,%20par%C3%A8mies,%20frases%20fetes,%20exercici%20doncs%20perqu%C3%A8,%20exercici%20aix%C3%AD%20mateix%20tanmateix,%20exercici%20de%20per%20qu%C3%A8%20i%20perqu%C3%A8,%20exercici%20hem%20em,%20exercici%20%C3%A9s%20es,%20exercici%20llur%20llurs,%20exercici%20cap%20cap%20a,%20exercici%20fins%20fins%20a%20fins%20en%20fins%20per,%20exercici%20si%20no%20sin%C3%B3,%20exercici%20accents%20i%20di%C3%A8resis,%20exercicis%20verbs%20regulars%20velars%20incoatius,%20paraules%20agudes%20planes%20esdr%C3%BAixoles,%20alternances%20ortogr%C3%A0fiques/gr%C3%A0fiques%20g%20i%20j,%20ortografia%20m%20n%20exercici%20interactiu,%20ortografia%20k%20qu%20exercici%20interactiu,%20ortografia%20w%20v%20exercici%20interactiu,%20ortografia%20r%20rr%20exercici%20interactiu,%20ortografia%20terminacions%20nt,%20nd,%20ns%20i%20n%20exercici%20ineractiu,%20an%C3%A0lisi%20sint%C3%A0ctica%20oracions%20subordinades,%20an%C3%A0lisi%20sint%C3%A0ctica%20oracions%20juxtaposades%20i%20coordinades%22%3E%0D%0A%3Cmeta%20name=%22robots%22%20content=%22all%20/%20index%20/%20follow%22%3E%0D%0A%3Cscript%20type=%22text/javascript%22%3E%20%0D%0A%20%0D%0Aconta=0;%0D%0Acontacompro=0;%0D%0Acontaen=0;%0D%0Avar%20weekday=new%20Array(25);%0D%0Aweekday%5B1%5D=%22Els%20nens%20juguen:%20ell%20juga%20amb%20un%20cotxe,%20ella%20toca%20la%20guitarra.%22;%0D%0Aweekday%5B2%5D=%22Sempre%20faig%20faltes%20d'ortografia%20i%20sempre%20he%20de%20repassar%20els%20escrits.%22;%0D%0Aweekday%5B3%5D=%22No%20farem%20la%20festa%20a%20Tarragona,%20sin%C3%B3%20que%20%20la%20farem%20a%20Reus.%22;%0D%0Aweekday%5B4%5D=%22Vols%20repassar%20matem%C3%A0tiques%20o%20repassar%20llengua?%22;%0D%0Aweekday%5B5%5D=%22Ara%20canta,%20ara%20balla.%22;%0D%0Aweekday%5B6%5D=%22O%20no%20surt%20mai%20o%20surt%20cada%20dia.%22;%0D%0Aweekday%5B7%5D=%22Tenia%20molta%20feina;%20no%20obstant%20aix%C3%B2,%20vaig%20arribar%20a%20temps%20a%20la%20reuni%C3%B3.%22;%0D%0Aweekday%5B8%5D=%22Ha%20caigut%20des%20del%20terrat%20i%20encara%20funciona.%22;%0D%0Aweekday%5B9%5D=%22Ja%20hem%20rebut%20la%20comanda,%20de%20manera%20que%20ho%20haurem%20de%20fabricar.%22;%0D%0Aweekday%5B10%5D=%22Arriba%20tard%20i%20encara%20vol%20que%20el%20sopar%20sigui%20calent.%22;%0D%0Aweekday%5B11%5D=%22Anir%C3%A0s%20en%20cotxe%20o%20vindr%C3%A0s%20a%20peu.%22;%0D%0Aweekday%5B12%5D=%22Ens%20hem%20llevat,%20ens%20hem%20vestit,%20estem%20llestos.%22;%0D%0Aweekday%5B13%5D=%22Ni%20treballa%20ni%20deixa%20treballar.%22;%0D%0Aweekday%5B14%5D=%22Ja%20ho%20tenim%20tot?%20Doncs%20ja%20podem%20marxar.%22;%0D%0Aweekday%5B15%5D=%22Pere%20no%20t%C3%A9%20un%20gran%20sou,%20per%C3%B2%20l'administra%20molt%20b%C3%A9.%22;%0D%0Aweekday%5B16%5D=%22Aquest%20mes%20no%20han%20tingut%20cap%20comanda;%20tanmateix%20han%20comprat%20una%20m%C3%A0quina%20nova.%22;%0D%0Aweekday%5B17%5D=%22No%20has%20acabat%20la%20feina;%20per%20tant,%20haur%C3%A0s%20de%20tornar%20dem%C3%A0.%22;%0D%0Aweekday%5B18%5D=%22Tu%20est%C3%A0s%20jugant%20mentre%20que%20ell%20est%C3%A0%20a%20la%20feina.%22;%0D%0Aweekday%5B19%5D=%22Soparem%20a%20la%20pizzeria;%20aix%C3%B2%20s%C3%AD,%20hi%20anirem%20tard.%22;%0D%0Aweekday%5B20%5D=%22Van%20arribar%20al%20p%C3%A0rquing%20i%20encara%20plovia%20a%20bots%20i%20barrals.%22;%0D%0Aweekday%5B21%5D=%22Vine%20a%20dinar%20que%20menjarem%20canelons.%22;%0D%0Aweekday%5B22%5D=%22Ha%20pres%20les%20pastilles,%20per%C3%B2%20no%20es%20troba%20b%C3%A9.%22;%0D%0Aweekday%5B23%5D=%22Pintar%C3%A9,%20no%20solament%20l'habitaci%C3%B3,%20sin%C3%B3%20tota%20la%20casa.%22;%0D%0Aweekday%5B24%5D=%22Anna%20pinta%20quadres%20i%20Arnau%20restaura%20mobles.%22;%0D%0Aweekday%5B25%5D=%22Joan%20pinta,%20Maria%20empapera.%22;%0D%0Avar%20test=new%20Array(25);%0D%0Atest%5B0%5D=new%20Array(%22Heu%20d'escollir%20una%20pregunta%22);%0D%0Atest%5B1%5D=new%20Array(%22juxtaposada%22);%0D%0Atest%5B2%5D=new%20Array(%22copulativa%22);%0D%0Atest%5B3%5D=new%20Array(%22adversativa%22);%0D%0Atest%5B4%5D=new%20Array(%22disjuntiva%22);%0D%0Atest%5B5%5D=new%20Array(%22distributiva%22);%0D%0Atest%5B6%5D=new%20Array(%22distributiva%22);%0D%0Atest%5B7%5D=new%20Array(%22adversativa%22);%0D%0Atest%5B8%5D=new%20Array(%22continuativa%22);%0D%0Atest%5B9%5D=new%20Array(%22il%C2%B7lativa%22);%0D%0Atest%5B10%5D=new%20Array(%22continuativa%22);%0D%0Atest%5B11%5D=new%20Array(%22disjuntiva%22);%0D%0Atest%5B12%5D=new%20Array(%22juxtaposada%22);%0D%0Atest%5B13%5D=new%20Array(%22distributiva%22);%0D%0Atest%5B14%5D=new%20Array(%22il%C2%B7lativa%22);%0D%0Atest%5B15%5D=new%20Array(%22adversativa%22);%0D%0Atest%5B16%5D=new%20Array(%22adversativa%22);%0D%0Atest%5B17%5D=new%20Array(%22il%C2%B7lativa%22);%0D%0Atest%5B18%5D=new%20Array(%22adversativa%22);%0D%0Atest%5B19%5D=new%20Array(%22adversativa%22);%0D%0Atest%5B20%5D=new%20Array(%22continuativa%22);%0D%0Atest%5B21%5D=new%20Array(%22copulativa%22);%0D%0Atest%5B22%5D=new%20Array(%22adversativa%22);%0D%0Atest%5B23%5D=new%20Array(%22distributiva%22);%0D%0Atest%5B24%5D=new%20Array(%22copulativa%22);%0D%0Atest%5B25%5D=new%20Array(%22juxtaposada%22);%0D%0Adocument.write(%22%3Cleft/%3E%3Ch6/%3Ejavascript%20Carlos%20Bargall%C3%B3%20Queralt/cat5estrelles@gmail.com/%3Ca%20href=%5C%22http://www.aldeaglobal.net/cat5estrelles%5C%22%20target=%5C%22_blank%5C%22%20title=%5C%22P%C3%A0gina%20de%20jocs,%20apunts%20i%20exercicis%20de%20catal%C3%A0%5C%22/%3Ewww.aldeaglobal.net/%20cat5estrelles%3C/a/%3E%3C/h6/%3E%3Ccenter/%3E%3Ch1/%3EExercici%20an%C3%A0lisi%20sint%C3%A0ctica%20oracions%20juxtaposades%20i%20coordinades%20(25%20preguntes)%3Cbr/%3E%3Cbr/%3E%22);%0D%0Adocument.write(%22%3Ccenter/%3EPer%20a%20comen%C3%A7ar%20cliqueu%20aquests%20botons%20%3Cinput%20type=%5C%22button%5C%22%20onclick=%5C%22dia()%5C%22%20%20name=%5C%22pre%5C%22%20title=%5C%22Aquest%20bot%C3%B3%20canvia%20la%20pregunta%20a%20contestar%20en%20ordre%20num%C3%A8ric%20ascendent.%20Tamb%C3%A9%20el%20podeu%20usar%20per%20a%20veure%20la%20llista%20de%20preguntes%5C%22%20value=%5C%22ENDAVANT%20%3E%3E%5C%22/%3E%3Cinput%20type=%5C%22button%5C%22%20onclick=%5C%22nit()%5C%22%20%20name=%5C%22pre%5C%22%20title=%5C%22Aquest%20bot%C3%B3%20canvia%20la%20pregunta%20a%20contestar%20en%20ordre%20num%C3%A8ric%20descendent.%20Tamb%C3%A9%20el%20podeu%20usar%20per%20a%20veure%20la%20llista%20de%20preguntes%5C%22%20value=%5C%22ENDARRERE%20%3C%3C%5C%22/%3E%3Ccenter/%3E%3Cform%20method=%5C%22POST%5C%22%20name=%5C%22formulario%5C%22%20id=%5C%22aform%5C%22%3E%3Ctextarea%20name=%5C%22caja4%5C%22%20style=%5C%22text-align:left%5C%22%20rows=%5C%223%5C%22%20cols=%5C%2295%5C%22%20readonly=%5C%22readonly%5C%22%20style=%5C%22font-size:12pt;%20line-height:2%5C%22/%3EAqu%C3%AD%20us%20apareixeran%20les%20preguntes%20d'una%20en%20una.%22);%0D%0Adocument.write(%22%3C/textarea/%3E%3C/font/%3E%3Cbr/%3E%3Cbr/%3E%22);%0D%0Adocument.write(%22%3Cp/%3E%3Cfont%20size=%5C%225%5C%22/%3EEscolliu%20la%20resposta%20a%20la%20pregunta%20%20%3Cinput%20type=%5C%22text%5C%22%20name=%5C%22caja3%5C%22%20readonly=%5C%22readonly%5C%22%20size=%5C%222%5C%22%3E%20dins%20d'aquest%20requadre&nbsp;&nbsp;%3Cselect%20id=%5C%22mymenu%5C%22%20size=%5C%224%5C%22/%3E%3Coption%20value=%5C%22juxtaposada%5C%22/%3Ejuxtaposada%3C/option/%3E%3Coption%20value=%5C%22copulativa%5C%22/%3Ecopulativa%3C/option/%3E%3Coption%20value=%5C%22disjuntiva%5C%22/%3Edisjuntiva%3C/option/%3E%3Coption%20value=%5C%22adversativa%5C%22/%3Eadversativa%3C/option/%3E%3Coption%20value=%5C%22il%C2%B7lativa%5C%22/%3Eil%C2%B7lativa%3C/option/%3E%3Coption%20value=%5C%22distributiva%5C%22/%3Edistributiva%3C/option/%3E%3Coption%20value=%5C%22continuativa%5C%22/%3Econtinuativa%3C/option/%3E%3C/select/%3E%3Cbutton%20type=%5C%22button%5C%22%20onclick=%5C%22compro()%5C%22/%3EComprovar%3C/button/%3E%3Cinput%20type=%5C%22button%5C%22%20onclick=%5C%22dia()%5C%22%20%20name=%5C%22pre%5C%22%20title=%5C%22Aquest%20bot%C3%B3%20canvia%20la%20pregunta%20a%20contestar%20en%20ordre%20num%C3%A8ric%20ascendent.%20Tamb%C3%A9%20el%20podeu%20usar%20per%20a%20veure%20la%20llista%20de%20preguntes%5C%22%20value=%5C%22%3E%3E%5C%22/%3E%3Cinput%20type=%5C%22button%5C%22%20onclick=%5C%22nit()%5C%22%20%20name=%5C%22pre%5C%22%20title=%5C%22Aquest%20bot%C3%B3%20canvia%20la%20pregunta%20a%20contestar%20en%20ordre%20num%C3%A8ric%20descendent.%20Tamb%C3%A9%20el%20podeu%20usar%20per%20a%20veure%20la%20llista%20de%20preguntes%5C%22%20value=%5C%22%3C%3C%5C%22/%3E%3Cbr/%3E%3Cbr/%3EResultat%20comprovaci%C3%B3%20%3Cinput%20type=%5C%22text%5C%22%20name=%5C%22caja1%5C%22%20readonly=%5C%22readonly%5C%22%20size=%5C%2257%5C%22/%3E%20%25%20encerts%20%3Cinput%20type=%5C%22text%5C%22%20name=%5C%22per%5C%22%20readonly=%5C%22readonly%5C%22%20size=%5C%221%5C%22/%3E%3C/font/%3E%3C/p/%3E%22);%0D%0Adocument.write(%22%3Cdiv%20align=%5C%22left%5C%22/%3E%3Cbutton%20type=%5C%22button%5C%22%20onclick=%5C%22window.close()%5C%22/%3ETancar%20aquesta%20p%C3%A0gina%20web%3C/button/%3E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;%3Cbutton%20type=%5C%22button%5C%22%20name=%5C%22res%5C%22%20onclick=%5C%22respostes()%5C%22/%20title=%5C%22Si%20cliqueu%20aquest%20bot%C3%B3%20us%20apareixer%C3%A0%20la%20resposta%20a%20la%20pregunta%20al%20quadre%20de%20la%20dreta%5C%22%3EVeure%20resposta%3C/button/%3E%3Cinput%20type=%5C%22text%5C%22%20name=%5C%22respo%5C%22%20readonly=%5C%22readonly%5C%22%20size=%5C%2255%5C%22%20value=%5C%22Heu%20d'escollir%20alguna%20pregunta%5C%22%20/%3E%3C/div/%3E%3Cbr/%3E%3Ccenter/%3E%3Cinput%20type=%5C%22button%5C%22%20name=%5C%22us%5C%22%20title=%5C%22Aquest%20bot%C3%B3%20no%20t%C3%A9%20cap%20funci%C3%B3%20assignada.%20Si%20voleu%20veure%20tot%20el%20text%20del%20quadre%20de%20sota%20useu%20els%20controls%20que%20hi%20ha%20a%20la%20dreta%20del%20quadre%5C%22%20value=%5C%22An%C3%A0lisi%20sint%C3%A0ctica%20d'oracions%20juxtaposades%20i%20coordinades%5C%22/%3E%3Ccenter/%3E%3C/form/%3E%22);%0D%0A%20%0D%0A%20%0D%0Afunction%20respostes()%0D%0A%7B%0D%0Adocument.formulario.respo.value%20=%22Pregunta%20%22+conta+%22:%20%22+test%5Bconta%5D+%22%22;%0D%0A%7D%0D%0A%20%0D%0A%20%0D%0Afunction%20dia()%0D%0A%7B%0D%0Aconta=conta+1;%0D%0Adocument.formulario.caja1.value=%22%22;%0D%0Adocument.formulario.respo.value%20=%22%22;%0D%0Adocument.formulario.caja4.value%20=%22Pregunta%20%22+conta+%22:%20%22+weekday%5Bconta%5D+%22%22;%0D%0Adocument.formulario.caja3.value%20=%22%22+conta+%22%22;%0D%0Aif(conta%3E25)%0D%0A%7B%0D%0Aconta=1;%0D%0A%7D%0D%0Adocument.formulario.caja4.value%20=%22Pregunta%20%22+conta+%22:%20%22+weekday%5Bconta%5D+%22%22;%0D%0Adocument.formulario.caja3.value%20=%22%22+conta+%22%22;%0D%0A%7D%0D%0A%20%0D%0A%20%0D%0Afunction%20nit()%0D%0A%7B%0D%0Aconta=conta-1;%0D%0Adocument.formulario.caja1.value=%22%22;%0D%0Adocument.formulario.respo.value%20=%22%22;%0D%0Adocument.formulario.caja4.value%20=%22Pregunta%20%22+conta+%22:%20%22+weekday%5Bconta%5D+%22%22;%0D%0Adocument.formulario.caja3.value%20=%22%22+conta+%22%22;%0D%0Aif(conta%3C1)%0D%0A%7B%0D%0Aconta=25;%0D%0A%7D%0D%0Adocument.formulario.caja4.value%20=%22Pregunta%20%22+conta+%22:%20%22+weekday%5Bconta%5D+%22%22;%0D%0Adocument.formulario.caja3.value%20=%22%22+conta+%22%22;%0D%0A%7D%0D%0A%20%0D%0A%20%0D%0Afunction%20compro()%0D%0A%7B%0D%0Avar%20nouconta=conta;%0D%0Avar%20minus=document.getElementById(%22mymenu%22).value;%0D%0Avar%20resp=test%5Bnouconta%5D;%0D%0Adocument.formulario.respo.value%20=%22%22;%0D%0Aif(test%5Bnouconta%5D%5B0%5D==minus%7C%7Ctest%5Bnouconta%5D%5B1%5D==minus)%0D%0A%7B%0D%0Acontaen++;%0D%0Adocument.formulario.caja1.value=%22Mot%20b%C3%A9!%20%20Premeu%20els%20botons%20de%20dalt%20i%20escolliu%20una%20altra%20pregunta%22;%0D%0Acontacompro=contacompro+1;%0D%0Adocument.formulario.per.value=%22%22+(contaen*100)/contacompro+%22%22;%0D%0Areturn%20false;%0D%0A%7D%0D%0Adocument.formulario.caja1.value=%22Torneu%20a%20intentar-ho.%20Canvieu%20la%20resposta%22;%0D%0Acontacompro=contacompro+1;%0D%0Adocument.formulario.per.value=%22%22+(contaen*100)/contacompro+%22%22;%0D%0A%7D%0D%0A%20%0D%0A%20%0D%0A%20%0D%0A%20%0D%0A%20%0D%0A%20%0D%0A%20%0D%0A%3C/script%3E%0D%0A%3C/head%3E%0D%0A%3Cbody%20oncontextmenu=%22return%20false%22%20background=%22sol.gif%22%3E%0D%0A%3Ccenter%3E%20%0D%0A%3Ctextarea%20name=%22usos2%22%20style=%22text-align:left%22%20readonly=%22readonly%22%20rows=%2210%22%20cols=%22100%22%20style=%22font-size:%2010pt;%20background-color:#FFFF00%22%3E(si%20voleu%20veure%20tot%20el%20text%20useu%20els%20controls%20que%20hi%20ha%20a%20la%20dreta)%20---------%3E%0D%0A%0D%0AParlem%20d%E2%80%99oracions%20compostes%20quan%20una%20trobem%20una%20estructura%20ling%C3%BC%C3%ADstica%20amb%20dos%20verbs%20en%20forma%20personal,%20%C3%A9s%20a%20dir,%20amb%20dos%20predicats.%20Tamb%C3%A9%20parlem%20d%E2%80%99oraci%C3%B3%20composta%20quan%20hi%20ha%20una%20forma%20no%20personal%20del%20verb%20(infinitiu,%20gerundi%20o%20participi)%20i%20un%20altre%20verb%20amb%20forma%20personal.%20Les%20diferents%20frases%20que%20formen%20les%20oracions%20compostes%20reben%20el%20nom%20de%20proposicions.%0D%0A%20%0D%0ALes%20relacions%20entre%20les%20proposicions%20d%E2%80%99una%20oraci%C3%B3%20composta%20poden%20ser%20de%20juxtaposici%C3%B3,%20de%20coordinaci%C3%B3%20i%20de%20subordinaci%C3%B3.%0D%0A%0D%0AQuan%20una%20proposici%C3%B3%20forma%20part%20d%E2%80%99una%20altra%20proposici%C3%B3,%20i%20fa%20una%20%20funci%C3%B3%20sint%C3%A0ctica%20concreta%20respecte%20de%20la%20primera,%20llavors%20parlem%20de%20proposici%C3%B3%20subordinada%20de%20la%20proposici%C3%B3%20principal.%20Quan%20ens%20trobem%20proposicions%20enlla%C3%A7ades,%20per%C3%B2%20que%20poden%20ser%20independents%20una%20de%20l%E2%80%99altra,%20parlem%20de%20proposicions%20coordinades%20o%20juxtaposades.%0D%0A%0D%0APer%20a%20analitzar%20si%20l%E2%80%99oraci%C3%B3%20composta%20%C3%A9s%20coordinada,%20juxtaposada%20o%20subordinada%20%C3%A9s%20necessari%20identificar%20l%E2%80%99element%20d%E2%80%99enlla%C3%A7.%20El%20seg%C3%BCent%20pas%20%C3%A9s%20suprimir%20l%E2%80%99element%20d%E2%80%99enlla%C3%A7%20i%20veure%20si%20les%20proposicions%20poden%20ser%20independents,%20%C3%A9s%20a%20dir,%20si%20tenen%20sentit%20i%20s%C3%B3n%20gramaticals%20per%20separat.%20Si%20tenen%20sentit%20de%20forma%20independent%20s%C3%B3n%20coordinades%20o%20juxtaposades,%20en%20cas%20contrari%20s%C3%B3n%20subordinades.%20%0D%0A%0D%0AHi%20ha%20diferents%20mots%20(mots%20conjuntius%20o%20conjuncions)%20que%20serveixen%20per%20a%20unir%20les%20proposicions.%0D%0A%0D%0AEn%20les%20oracions%20juxtaposades%20els%20elements%20d%E2%80%99enlla%C3%A7%20s%C3%B3n%20el%20signes%20de%20puntuaci%C3%B3%20que%20poden%20ser%20substitu%C3%AFts%20per%20conjuncions:%20coma,%20punt%20i%20coma%20i%20dos%20punts.%0D%0A%0D%0A-Tipus%20d'oracions%20compostes%0D%0A%0D%0A-Juxtaposades%20(separades%20per%20signes%20de%20puntuaci%C3%B3)%0D%0A%0D%0A-Proposicions%20coordinades%20(unides%20per%20un%20mot%20conjuntiu%20i%20amb%20autonomia%20gramatical%20per%20separat)%0D%0A%0D%0A-Proposicions%20subordinades%20(la%20subordinada%20forma%20part%20de%20la%20principal)%0D%0A%0D%0A-Tipus%20de%20proposicions%20coordinades:%0D%0A%0D%0A.copulatives:%20les%20proposicions%20s'uneixen%20sense%20expressar%20cap%20idea%20concreta%0D%0A.disjuntives:%20les%20proposicions%20expressen%20una%20contraposici%C3%B3%0D%0A.adversatives:%20les%20proposicions%20expressen%20oposici%C3%B3%20o%20contradicci%C3%B3%0D%0A.il%E2%80%A2latives%20o%20consecutives:%20una%20de%20les%20proposicions%20expressa%20una%20conseq%C3%BC%C3%A8ncia%20o%20deducci%C3%B3%0D%0A.distributives:%20les%20proposicions%20expressen%20alternan%C3%A7a%20o%20distribuci%C3%B3%0D%0A.continuatives%20o%20concessives:%20expressen%20continu%C3%AFtat,%20successi%C3%B3%20o%20acumulaci%C3%B3%0D%0A.causals:%20introdueixen%20una%20proposici%C3%B3%20que%20explica%20o%20justifica%20l'anterior%20proposici%C3%B3%20(hi%20ha%20autors%20que%20classifiquen%20les%20causals%20entre%20les%20oracions%20subordinades)%0D%0A%0D%0A-Mots%20conjuntius%0D%0A%0D%0A-Principals%20conjuncions%20i%20locucions%20conjuntives%20de%20coordinaci%C3%B3%0D%0A%0D%0Acopulatives:%20i,%20ni,%20que.%0D%0A%0D%0Adisjuntives:%20o,%20o%20b%C3%A9,%20o%20si%20no,%20o%20sia.%0D%0A%0D%0Aadversatives:%20sin%C3%B3,%20sin%C3%B3%20que,%20ans,%20que,%20ara%20b%C3%A9,%20ara,%20amb%20tot,%20aix%C3%AD%20i%20tot,%20tot%20i%20aix%C3%B2,%20no%20obstant%20aix%C3%B2,%20aix%C3%B2%20no%20obstant,%20tanmateix,%20nogensmenys,%20en%20canvi,%20per%20contra,%20altrament,%20m%C3%A9s%20aviat,%20i%20aix%C3%B2%20que,%20mentre%20que,%20aix%C3%B2%20s%C3%AD,%20per%C3%B2...per%C3%B2,%20emper%C3%B2,%20mes.%0D%0A%0D%0Ail%E2%80%A2latives%20o%20consecutives:%20doncs,%20per%20tant,%20per%20conseg%C3%BCent,%20aix%C3%AD,%20aix%C3%AD%20%C3%A9s%20que,%20de%20manera%20que.%0D%0A%0D%0Adistributives:%20ara%20...%20ara,%20ad%C3%A9s%20...%20ad%C3%A9s,%20ara%20...%20ad%C3%A9s,%20ad%C3%A9s%20...%20ara,%20sia%20...%20sia,%20sia%20...%20o,%20mig%20...%20mig,%20no%20solament%20...%20sin%C3%B3%20(tamb%C3%A9%20o%20sin%C3%B3%20que),%20qui%20...%20qui,%20que%20...%20que,%20quin%20...%20quin,%20l%E2%80%99una%20...%20l%E2%80%99altra,%20entre%20...%20i,%20entre%20que%20...%20i%20que,%20tant%20...%20com,%20aix%C3%AD%20...%20com,%20aix%C3%AD%20com%20...%20(aix%C3%AD),%20el%20mateix%20...%20que,%20ni%20...%20ni,%20o%20...%20o.%0D%0A%0D%0A%0D%0Acontinuatives:%20doncs,%20encara,%20de%20m%C3%A9s%20a%20m%C3%A9s,%20%C3%A9s%20m%C3%A9s,%20tamb%C3%A9,%20aix%C3%AD%20mateix,%20com%20tamb%C3%A9,%20fins%20i%20tot,%20ni%20tan%20sols.%0D%0A%3C/textarea%3E%3C/font%3E%3C/center%3E%0D%0A%3C/body%3E%0D%0A%3C/html%3E")); //--> </script>