Festival Internacional de Música
de CANTONIGRÓS - 2003


TAIPEI PHILARMONIC YOUTH CHOIR
( Taipei - Taiwan )

Fotos de Pere Galobardes ( excepte l'última )


Actuant

Cantant

Despres de l'actuació

Oferint cd's

Celebrant un dels premis

Entrevista amb el director del Cor

Foto amb els guies i Maria Gabarró

Agraits

Tots tenen digitals

Ensenyant a ballar sardanes 1

Ensenyant a ballar sardanes 2

Assajant la sardana 1

De com el grup de Taiwan
va aprendre a ballar la Sardana
amb poca estona i amb gran afició
guiats per la senyora Maria Gabarró


Varen guanyar dos primers premis...............

Assajant la sardana 2 - Foto de Amy Liang
Foto de Amy Liang

Tornar enrera