Quimi Portet

Casino de Vic, 15 - Octubre - 2004
amb Jordi Busquets, Antonio Fidel i Xarly Oliver
( i la col·laboració de Eugènia Portet )

Fotos de Pere Galobardes Gabarró

Quimi Portet tocant la bateria Quimi Portet Quimi Portet
Quimi Portet Quimi Portet
Jordi Busquets i Xarli Oliver Jordi Busquets i Eugènia Portet
Eugènia Portet a la bateria Jordi Busquets i Eugènia Portet
Tots cantant a "pleno pulmon" Quimi Portet completant la seccio de vents
Xarli Oliver Jordi Busquets i Xarli Oliver Xarli Oliver
Jordi Busquets i Quimi Portet Quimi Portet i Antonio Fidel
Quimi Portet i Antonio Fidel Quimi Portet
Antonio Fidel Antonio Fidel i Quimi Portet
Tots en acció
Quimi Portet i Antonio Fidel Quimi Portet i Antonio Fidel
Salutacions i agraiments


Tornar enrera