Província de Barcelona


Sant Bartomeu
(Martorell, Baix Llobregat)

41º 28,573'N ; 1º 56,351'E     
Es desconeix el moment exacte de la seva construcció.  El culte a sant Bartomeu es va introduir en el nostre país vers la meitat del segle X i la primera notícia coneguda d'aquest temple data del 1208, per tant la datació més probable és entre els segles XI i XII.


Els inicis del segle XIX van ser molt moguts. Durant la Guerra del Francès va ser utilitzada com a paller. Un cop finalitzada es va tornar a obrir al culte, però en 1821 va ser profanada i parcialment destruïda per les tropes constitucionalistes. Novament es reconstrueix i es restableix el culte en 1830, però en 1835 és incendiada i destruïda completament. 


En 1991 es van portar a terme unes feines d'excavació que van deixar al descobert la planta del temple i part del seu paviment.


D'aquestes excavacions podem deduir que es tractava d'un edifici amb planta rectangular, acabada en una capçalera plana. Els murs laterals estaven reforçats per dos contraforts. 

Detalls del temple  Detalls del temple


També es van descobrir algunes tombes, que evidencien l'existència d'un cementiri annex.