Província de Lleida


Sant Andrèu de Salardú
(Naut Aran, Val d'Aran)

42º 42,461'N ; 0º 54,125'E   
Temple edificat a les darreries del segle XIII. És potser un dels més monumentals de la Val d'Aran. 


El seu interior està distribuït en tres naus amb planta basilical. La capçalera la formen tres absis semicirculars, que per la part exterior estan decorats únicament amb unes interessants mènsules esculpides. Les mènsules no només les trobem en els tambors absidals, si no que recorren completament els murs nord i sud. 


De l'exterior també cal destacar la seva portalada. Està situada en el mur sud i originàriament estava protegida per un porxo, del quan encara es poden veure els forats on anaven les bigues de fusta i els murs laterals.

La portalada està formada per sis arquivoltes bossellades de mig punt i en gradació. La més exterior està construïda a mode de guardapols. En els seus extrems hi podem veure uns caps humans amb expressions grotesques. Aquesta i la següent són les úniques que estan esculpides amb cintes i tiges entrellaçades.


Les quatre arquivoltes centrals descansen en vuit columnes amb els capitells esculpits amb motius vegetals. Corona aquest conjunt un crismó esculpit.

Detall capitells portaladaDetall capitells portalada

Crismó


A banda i banda de la porta podem trobar uns grans arcs cecs a mode d'arcosolis. En el costat dret podem veure'n dos que en el seu punt d'unió es recolzen en un capitell amb unes aus esculpides. Aquest es sustenta en una columna llisa.  

ArcosolisDetall capitell arcosoli


En aquest mur podem veure una petita finestra romànica amb una arquivolta de mig punt recolzada en dues falses columnes. Malgrat tot, la majoria de finestrals que il·luminen l'interior del temple són de factura posterior, bàsicament gòtics.


La torre de campanar està situada als peus de la nau i va ser afegida en el segle XV. En la capçalera trobem un senzill campanar de cadireta.

Torre campanar         Cúpula de la primera planta del campanar


Pel que fa a l'interior cal comentar que les naus estan separades entre si per pilars cruciformes, que sostenen els arcs formers i torals, així com els nervis de la volta ogival de la nau central. Les naus laterals estan cobertes amb voltes de quart de cercle i els absis amb quart d'esfera. En el tram més proper a la capçalera podem veure unes interessants pintures del segle XVI. Aquestes van ser descobertes l'any 1994 quan es va procedir a retirar la capa de calç amb que s'havia recobert el temple en el segle XVIII.


El temple conserva tres piques romàniques. La primera la trobem prop de l'absis sud encastada en un mur. En la seva part frontal estan esculpides unes boles i uns cilindres. En un pilar del costat nord, just en el tram on es troba la porta d'accés al temple, hi ha excavada una altra pica. En aquest cas està decorada amb una creu i una flor circumscrites. La darrera pica és molt simple i no té decoració. 


També cal para atenció a la talla del Crist Crucificat que podem trobar en l'absis principal. Es coneguda amb el nom de la Majestat de Salardú. És de fusta policromada i es manté en força bon estat, malgrat haver perdut alguns dits de les mans. A jutjar per les seves traces sembla ser una obra del Mestre d'Erill. Sota ell podem veure l'altar, que es recolza en unes columnes amb les bases esculpides. 

Majestat de Salardú

Detall de la Majestat de SalardúDetall de la Majestat de Salardú

Detall de la Majestat de SalardúDetall de la Majestat de Salardú

Altar