Província de Lleida


Mare de Déu d'Arboló
(Soriguera, Pallars Sobirà)

El santuari s'alça sobre un terraplè artificial. Al costat del petit temple podem trobar unes dependències construïdes posteriorment. El temple és d'una única nau coberta amb volta de canó i acabada en un absis semicircular. Es creu que es va construir a les darreries del segle XII, tot i que existeixen documents que fan referència al castell d'Arboló i a un temple l'any 817.

Vsita general       Façana

L'absis està decorat exteriorment amb un fris d'arcs cecs i té tres finestres de doble esqueixada. El temple té tres portes, dos de les quals són visibles des de l'exterior. L'altra comunica l'església amb les dependències annexes. La del costat oest va ser la primera. És una porta adovellada amb arc de mig punt. Sobre la porta hi ha un guardapols i dues finestres de doble esqueixada i arc de mig punt. La façana sud es posterior i està formada per tres arcs de mig punt en gradació. També hi podem veure un guardapols, dos ulls de bou i una finestra de doble esqueixada. També podem veure un petit campanar quadrat amb una finestra senzilla a cada costat.

Absis        Vista general