Província de Lleida


Santa Llúcia de Tragó
(Peramola, Alt Urgell)

42º 3,474'N ; 1º 17,902'E
Les primeres notícies d'aquest temple no les trobem fins l'any 1279, si bé l'edifici es va construir amb anterioritat. 

Vista general

L'única nau que forma el temple, té planta rectangular lleugerament inclinada. La capçalera és trilobulada, amb un absis principal i dues absidioles laterals. L'absis i les absidioles estan decorats amb parelles d'arcs cecs separades per lesenes, que es recolzen en un podi, seguint el model llombard.  

Detall capçalera


La nau està coberta amb una volta de canó, reforçada per dos arcs torals. Als peus de la nau hi trobem un àmbit cobert amb volta de canó, que sembla correspondre a un pis elevat, però no es pot concretar quina funció desenvolupava. 

Coronant el mur oest trobem un campanar de cadireta d'un sol ull, de factura posterior a la resta del temple. Sota seu, hi ha una finestra de mig punt i de doble esqueixada, que encara conserva uns fragments de pintura mural per la part interior. 

Mur oest

La porta d'accés es troba en el mur sud. Està formada per un senzill arc adovellat, resseguit per un de més fi amb les dovelles disposades de forma horitzontal. 

Porta sud

En els murs laterals es poden veure algunes lloses, que formaven part de la coberta primitiva. Posteriorment se'n va construir una de nova uns centímetres més amunt. Tornar al mapa de l'Alt Urgell

Tornar al mapa de Lleida

www.artmedieval.net