Província de Lleida


Santa Coloma d'Arsèguel
(Arsèguel, Alt Urgell)

42º 21,035'N ; 1º 35,038'E   
La vila d'Arsèguel apareix documentada per primera vegada l'any 996, en el testament d'un tal  Guitard. Inicialment formava part del comtat de Cerdanya, tot i que a partir del segle XIV va integrar-se en el d'Urgell. Fruit d'aquest canvi, l'església també va canviar de deganat passant del de Cerdanya al d'Urgellet. La primera vegada que trobem documentat el temple de Santa Coloma és en un escrit de l'any 1098.


L'església actual respon a les profundes reformes que es van fer entre els segles XVII i XVIII.


De l'època romànica només es conserven alguns elements en el mur oest, on es troba la porta d'accés al temple. Tot i estar molt restaurada, està formada per tres arcs de mig punt en gradació.


Flanquejant aquest mur trobem dos carreus amb una cara esculpida. Les seves traces són molt senzilles, que denoten molt poca expressivitat.

Cara esculpida   Cara esculpida


En l'interior del temple es conserven dues piques, una beneitera i una baptismal. La primera presenta un estat de conservació molt deficient, amb un relleu en forma de mitja bola molt desgastat. La pila baptismal, en canvi, és totalment llisa.


Tornar al mapa de l'Alt Urgell

Tornar al mapa de Lleida

www.artmedieval.net