Província de Barcelona


Sant Salvador de Serradellops
(Oristà, Osona)

41º 57,273'N ; 2º 7,855'E    
Temple situat dins l'antic terme del castell d'Oristà, en el lloc de Serradellops. Va ser concebuda com a parròquia, però va perdre aquesta condició ben aviat i passà a ser una sufragània, primer de l'església d'Olost i posteriorment, en el segle XVIII, de Sant Jaume d'Alboquers. L'església apareix documentada en un escrit de l'any 977, però diversos estudiosos han demostrat la seva falsedat. Tampoc està clar que sigui verídic un document de l'any 1047. Caldrà esperar fins l'any 1065 per trobar la primera notícia confirmada d'aquest temple. 


L'edifici va ser construït en el segle XI, tot i que ben aviat es va ampliar pel costat de migdia. En el segle XIII es va allargar la nau per ponent. Posteriorment, en el segle XVI es va reformar la porta d'accés.


Dos segles més tard es reformà l'interior del temple seguint els cànons barrocs. Però aquí no es van acabar les reformes, ja que a principis del segle XX es va escurçar dos metres i mig la nau per ponent, ja que el mur amenaçava amb esfondrar-se.


Inicialment es va construir amb una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular.


Aquesta estructura ha resultat força alterada amb les reformes produïdes al llarg dels segles, tal i com es pot observar clarament en l'interior.


A la primitiva nau es va obrir un arcosoli en el mur sud.


En aquest sector es va reforçar el mur per la seva part exterior, per tal de suportar el pes del campanar de cadireta de dos ulls.


En el segle XIII es decideix ampliar el temple, però es fa d'una manera força barroera. La part corresponent a l'ampliació és més ampla i té una volta més rebaixada, quedant un espai poc harmònic. En l'interior del mur nord es van construir dos arcosolis.


L'interior de l'absis ha quedat ocult per les reformes barroques i es va convertir en sagristia. 


En l'interior del temple es conserva una pica d'aigua beneita. Malauradament l'erosió no ens permet veure els relleus que es van esculpir tant en la copa com en el fust. 


La capella pertany al mas Santsalvador. Voldria agrair l'atenció prestada pels pares de la propietària del mas, que ens van mostrar l'interior del temple i ens van explicar alguns aspectes de la seva història. Des d'aquí voldria agrair la deferència cap als autors d'aquesta web, doncs ens van permetre entrar a casa seva i fotografiar el temple. L'orgull amb que ens el van mostrar demostra l'estimació que tenen per aquestes pedres centenàries. Moltes gràcies per compartir el vostre petit tresor amb tots nosaltres.