Província de Barcelona


Sant Salvador de l'Avençó
(Aiguafreda, Vallès Oriental)

41º 45,995'N ; 2º 15,879'E    




L'església de Sant Salvador de l'Avençó apareix citada per primera vegada en un document de l'any 1154, com a delimitació d'uns masos propers. 

En 1936 va ser profanada. No fou fins l'any 1967 que es va restaurar i obrir de nou al culte.


L'edifici que podem contemplar actualment és pràcticament el mateix que va ser construït en el segle XII, ja que no ha patit gaires alteracions. Està format per una sola nau, coberta amb una volta de canó apuntada i capçada a l'est per un absis rectangular. Dues finestres de doble esqueixada il·luminen la capçalera: una en el mur sud i una en l'est. Sobre aquesta finestra també podem veure'n una en forma de creu.


La il·luminació del temple es completa amb una finestra de mig punt i doble esqueixada que hi ha en el mur oest, sobre la porta d'entrada actual. L'original es trobava en el mur sud, però es va tapiar en el moment en que es va obrir aquesta obertura. Corona el mur oest, tot i que descentrat cap a l'esquerra, un campanar de cadireta d'un sol ull i factura molt senzilla.