Província de Lleida


Sant Policarp de Cortàs
(Bellver de Cerdanya, Cerdanya)

42º 23,930'N ; 1º 48,079'E    
Gairebé no es conserven notícies històriques d'aquest temple. La primera vegada que apareix documentada la parròquia de Cortalz és en l'acta de consagració de la Seu d'Urgell, de finals del segle X. Actualment depèn de la parròquia d'Olopte. 


Es tracta d'una església d'una sola nau, capçada a l'est per un senzill absis semicircular, sense cap tipus de decoració. En la seva part central s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada, mentre que en el costat sud se n'obre una altra de menors dimensions i a una major alçada.


Sorprèn el gruix dels seus murs laterals, tenint en compte les dimensions del temple i la poca alçada de la volta de canó amb perfil apuntat de la nau.

El temple ha patit algunes modificacions al llarg dels segles, com la construcció de capelles laterals i un campanar de cadireta de dos ulls, que corona la façana oest. Precisament en aquest mur es va substituir una finestra de doble esqueixada per un ull de bou. També es va obrir una nova porta d'accés.


Aquesta porta manté el forrellat romànic de l'original.


La  porta d'accés original s'obria en el mur sud i estava formada per un senzill arc de mig punt adovellat, avui en dia cegat.