Província de Barcelona


Sant Pere de Comalats
(Copons, Anoia)

41º 38,999'N ; 1º 31,703'E    
El lloc de Comalats formava part de l'antic terme del castell de Copons. La capella de Sant Pere des de sempre ha estat una sufragània de Santa Maria de Copons. La primera notícia de l'església de Comalats data de l'any 1038, en el testament de Ingilberga, vídua de Guifred de Balsareny.


Està formada per una única nau, molt austera. No conserva la coberta original, doncs es va sobrealçar el temple i es van construir en el seu lloc unes voltes de creueria.

La nau està capçada a llevant per un absis semicircular  totalment llis i amb una petita finestra espitllerada en el centre. Interiorment no es visible des de la nau, doncs resta tapat per una paret que serveix de suport a un retaule.


La porta d'accés està ubicada en el mur sud. Està formada per un arc de mig punt, fet amb grans dovelles. No és l'original, doncs la seva construcció és més tardana.


El mur oest està coronat per un petit campanar de cadireta d'un sol ull, de factura moderna.