Província de Barcelona


Sant Pere del Castell de Gelida
(Gelida, Alt Penedès)

41º 26,150'N ; 1º 52,233'E
Tot i que el lloc de Gelida ja apareix documentat en l'any 945, el temple, situat dins del recinte del castell, no ho fa fins l'any 988.


L'edifici ha estat profundament reformat al llarg dels segles, especialment en els segles XVI i XVIII.


El temple romànic estava format per una sola nau, coberta amb volta de canó, reforçada amb tres arcs torals, que es recolzen en pilars adossats als murs laterals. Aquesta coberta es va realitzar a finals del segle XI o principis del XII. Molt  probablement la nau en els seus orígens estava coberta amb un embigat de fusta. En construir aquesta nova es van reforçar els murs laterals amb dos arcs formers.

Coberta de la nau       Interior del temple

En el segle XVI es construeix la nova capçalera, formada per un absis poligonal. Fins al moment no s'han trobat indicis de com era la capçalera romànica.


Adossada a la capçalera es va construir una torre campanar en el segle XVIII.


A la primitiva nau es van afegir capelles, especialment en el costat sud. Destaca la decoració barroca de la volta de la capella que hi ha al davant de la porta del mur nord.


Als peus de la nau es manté en peu un arc de mig punt, que servia de suport al cor barroc, ara desaparegut.


En el mur oest trobem un dels elements més característics del temple: una finestra geminada, sobre la que hi ha una altra finestra, en aquest cas en forma de creu. Posteriorment es va obrir un ull de bou entre aquestes dues finestres.


En el segle XVIII es va obrir una nova porta en el mur oest, de forma rectangular. 


En el mur nord trobem una porta romànica formada per un arc de mig punt amb dovelles de color  vermell. La ubicació en aquest mur, poc habitual en el romànic, es deu a l'existència del penya-segat en el costat sud, el que impedeix obrir una porta en aquest sector.


El tram més occidental de la nau és el més antic, on encara es poden veure fragments d'opus spicatum.


En un dels murs es va descobrir un fragment de pintura mural, molt deteriorada per que se li van practicar nombroses incisions per permetre una millor adherència a la capa d'arrebossat que es va posar al seu damunt.


També es conserva en un dels murs del temple un sepulcre gòtic, on van ser enterrats Berenguer Bertran i el seu fill Nicolau.


En l'interior del temple i en el centre d'acollida del visitant, es conserven nombroses restes i elements ornamentals trobats durant les diferents campanyes d'excavació.