Província de Barcelona


Sant Pau de Colomer
(Alpens, Osona)

42º 6,474'N ; 2º 7,194'E
Església documentada des de l'any 1190, quan Pere Bernat de Terrades feu cessió al seu fill Arnau, de diverses peces de terra prop del mas Terrades, avui mas Colomer. Es trobava dins l’antic terme del castell de la Guardia, al lloc de Terrades. Aquest lloc està documentat l'any 1074, quan el noble Folc féu donació a Santa Maria de Ripoll d’un mas situat a Terrades, que pertanyia a la parròquia de Santa Maria d’Alpens. A partir del 1600 el nom de Terrades fou substituït pel de Colomer.

Vista General      Vista General

La nau i l'absis estan datats a finals del segle XI o principis del XII, però l'església ha patit nombroses modificacions, que n'han alterat profundament la seva fisonomia. L'any 1737 es va refer el portal que posteriorment fou traslladat del mur de ponent al de migdia.

Porta barroca  

Posteriorment, en 1887 es construí una sagristia, adossada al mur sud i fou afegit a l’església un atri que va ser renovat en 1947.

Porxo modern      Sagristia  

Es un edifici d’una nau rectangular capçada a llevant per un absis semicircular.

Vista general     Vista General

L’absis exteriorment és llis. Presenta un parament de carrerons de mida grossa, simplement escairats, sense polir, disposats en filades uniformes i regulars amb una finestra de doble esqueixada que actualment queda a l’interior mig tapada.

Absis    Finestra de l'absis  

Sobre la paret de ponent hi ha un campanaret de base quadrada amb quatre arcs i coberta de quatre vents, molt reconstruït, com l'ull de bou que hi ha sota seu.

Mur oest    Campanar