Província de Barcelona


Sant Miquel
(Òdena, Anoia)

41º 36,249'N ; 1º 38,645'E     
Temple situat dins l'antic terme del castell d'Òdena, no gaire lluny de l'església parroquial. Apareix documentada per primera vegada l'any 1089, en el testament de Seniofred Adroer. 

Vista general     Vista general

Està formada per una sola nau, capçada a llevant per un  absis semicircular.

Absis        Interior de l'absis

La nau està coberta amb una volta de canó, que no és l'original, ja que va ser refeta en nombroses ocasions.

Interior del temple     Interior del temple

Com l'actual, estava reforçada per dos arcs torals.


L'absis està decorat segons l'estil llombard amb arcs cecs i lesenes.


En la part central de l'absis s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada.


Dos finestres de similars característiques s'obren una en el mur sud i una altra en el nord.

Finestra del mur nord     Finestra del mur sud

Una quarta finestra, en forma de creu, s'obre en el mur oest, en un sector molt modificat.


En aquest mur s'observa la traça d'una porta oberta en algun moment i ara cegada.


La porta original s'obre en el mur sud i està formada per un senzill arc adovellat.