Província de Barcelona


Sant Genís de Sadevesa
(Sant Bartomeu del Grau, Osona)

41º 58,648'N ; 2º 08,182'E     
Malgrat estar situada dins l'antic terme del castell de Gurb, com Sant Bartomeu del Grau, des dels seus inicis va ser sufragània de Santa Maria d'Olost.

Vista general   

Les primeres notícies del temple degudament contrastades daten de l'any 1056, quan apareix documentada en un llistat de parròquies del bisbat de Vic. Hi ha documents previs que ens parlen d'aquest temple, però la seva autenticitat és molt dubtosa.

Mur sud   

Està formada per una sola nau capçada a l'est per un absis semicircular.

Interior del temple   

Aquest està decorat externament seguint el model llombard amb arcs cecs i lesenes.

Absis   

La volta romànica probablement es va enfonsar en els terratrèmols del segle XV. En el seu lloc es va construir una coberta gòtica, sostinguda per arcs de diafragma apuntats, dels que només es conserva un.

Cor elevat   

Posteriorment, en el segle XVIII, es va construir la volta de llunetes actual.

Interior del temple   

La porta d'accés es troba en el mur sud. És de senzilla factura i està formada per un arc de mig punt adovellat.

Porta d'accés   

Des d'aquí voldria agrair al jove del mas, que hi ha adossat pel costat de ponent, la possibilitat d'accedir a l'interior del temple i fotografiar-lo.  És gratificant, quan es viatja pel territori, trobar-se amb gent tan amable i que mostra amb orgull als forasters el patrimoni que té a casa seva.