Província de Barcelona


Sant Genís de Palafolls
(Palafolls, Maresme)

41º 39,635'N ; 2º 43,309'E    
El temple dedicat a sant Genís presideix l'antic nucli de Palatiolo, que posteriorment es va desplaçar cap a la zona de les Ferreries, on es troba l'actual Palafolls. Era l'església parroquial del castell, documentada per primera vegada l'any 948. Inicialment va ser una possessió del monestir de Sant Pere de Rodes.

El temple actual, malgrat les nombroses reformes patides al llarg dels segles, va ser consagrada l'any 1079 pel bisbe de Girona, Berenguer Guifré.


En 1319 va perdre part dels territoris  on exercia la seva influència en favor de la parroquial de Blanes. Dos segles més tard va veure minvat encara més el seu  seu domini, en  convertir-se en parròquia l'església de Malgrat.

En 1906 es construeix un nou temple parroquial en el nucli de les Ferreries i l'església de Sant Genís va anar quedant progressivament en un segon terme.

L'església conserva la nau romànica, coberta amb una volta de canó, reforçada per arcs torals, tot i que algun d'ells ha estat reformat.


En els segles XV i XVI es produeixen les primeres reformes. A la façana de ponent se li adossen la torre campanar i una torre circular de defensa.


Aquestes dues torres flanquegen la nova porta d'accés, ja que l'original es trobava en el mur sud.


La porta d'accés està formada per un arc de mig punt fet amb grans dovelles. En la central veiem esculpida la data de la seva construcció.


Sobre la porta trobem esculpit un petit Crist Crucificat.


En el mur sud es va afegir una capella gòtica, però encara es conserva gran part del mur original, decorat amb un fris d'arcs cecs.


La capçalera va ser ampliada entre els segles XVIII i XIX. L'absis semicircular actual fa les funcions de sagristia. De la capçalera original només es conserva la creu de pedra granítica, que corona la capçalera.


En el sector nord podem veure algunes làpides sepulcrals adossades al mur.