Província de Barcelona


Sant Feliuet de Vilamilans
(Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental)

41º 30,654'N ; 2º 2,754'E    
Aquesta capella, sufragània de Sant Quirze del Vallés, està construïda en forma de creu formada per una única nau rectangular encapçalada per un absis de forma trapezoïdal a la part de llevant i dos absis laterals, un a cada costat.Tenen  el mateix eix de simetria però l'absis del costat de tramuntana és semicircular a l’interior i a l’exterior és rectangular.

Absis nord   Interior de l'absis nord

No és així en el del costat de migdia que té planta rectangular tant a l’interior com a l’exterior.

Absis sud   Interior de l'absis sud

L’interior de la nau és de volta de canó generada per un arc apuntat, presenta un arc toral amb imposta d'escacs i s’obre a l’absis central per un arc també apuntat. L'arc i la volta són de factura moderna.

Volta de la nau   Imposta escacada

L'església està il·luminada per sis finestres, dues a l’absis central, una a l’absis de migdia i les tres restants a la nau.


Aquestes darreres són d’una sola esqueixada i amb arc de mig punt monolític, que té unes incisions gravades a mode de dovelles.

Finestra del mur sud   Interior de la finestra del mur sud   Finestra del mur oest

L’entrada a la capella és per la part de migdia, amb una porta d’arc de mig punt entornat de dovelles resseguides per un arc de pedres molt fines.


El campanar és de cadireta de dos ulls, si be no presenta arcs.


El seu aparell està construït en gran part per pedres de riu en fileres horitzontals irregulars.


En altres llocs els carreus són més uniformes i en l'angle sud-est existeix un relleu molt erosionat que segurament representava un animal, impossible d’identificar actualment.


Ha sofert varies restauracions, però probablement fou construïda en el decurs del segle X. Es creu que anteriorment a aquesta data ja existia una capella, doncs en l’interior del temple es guarda un ara paleocristiana que es va descobrir l’any 1949 en el transcurs d' unes obres. Estava trossejada i enterrada sota l’absis esquerra. Probablement fou reaprofitada d'un altre indret.


És una peça de marbre blanc completament irregular, presenta una part rectangular i una altra arrodonida.


Està envoltada per una doble motllura formada per una cadena d'òvuls, entre els quals hi ha una inscripció mètrica llatina en hexàmetres separats per una creu i una fulla d'heura.

Detall de l'ara paleocristiana   Detall de l'ara paleocristiana

En la inscripció podem llegir:

felici miserum penarum pondera pelle

xpe. devs per cvncta pivs qvi secvla regnas

hic sanctvus semper sedito. hic habitator adesto

felici misero tota tv tristitia tolle.


Ara paleocristiana  Ara paleocristiana  Ara paleocristiana

És a dir:

Traieu la pesantor de les penes al míser Feliu,

oh piadós, Crist Déu, que regneu per tots els segles.

Estigue, sant, sempre aquí, d'aquí sigueu habitador.

Allibereu al miser Feliu de tota tristesa.


Es creu que aquesta peça podria ser d'origen oriental com les "ares de sigma", no obstant n'hi ha de similars a Àfrica i Europa.


Està plena d'una setantena de noms grafiats en el seu interior, alguns sobreposats, però es poden llegir perfectament una vintena, la majoria daten del segle X encara que es creu que hi ha anteriors i posteriors.