Província de Lleida


Sant Bartomeu de la Baronia de Sant Oïsme
(Camarasa, La Noguera)

41º 59,884'N ; 0º 50,695'E     
L'església va ser construïda en el segle Xi seguint l'estil llombard. Aquesta era la capella del castell, mentre que hi havia un altre temple, dedicat a Santa Eufèmia, que feia les funcions de parròquia. Quan va perdre la parroquialitat, aquesta va passar a Sant Bartomeu, que també la va perdre en el segle XVII.


Està formada per una sola nau acabada en una capçalera trevolada, amb tres absis semicirculars.  En cadascun dels tres absis s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada. L'absis del costat  nord  ha estat molt  modificat al llarg dels segles.


La nau està coberta amb una volta de canó, reforçada per dos arcs torals, que es recolzen en pilastres, en forma de creu,  adossades als murs laterals. La diferència de fàbrica entre la capçalera i la nau evidencien dos moments constructius diferents, si bé molt propers en el temps.


En el segle XII es va afegir una petita torre sobre la nau, en la unió amb el presbiteri. Té planta quadrada i dues finestres geminades en cadascun dels seus murs.


La porta d'accés es troba en el mur nord, formada per un senzill arc adovellat.


Una finestra en forma de creu il·lumina el temple des del mur oest.