Província de Barcelona


Portal de Graells
(Cardona, El Bages)

41º 54,940'N ; 1º 40,059'E    


 

El portal de Graells o de Santa Maria és l'únic dels quatre portals que tenia la vila de Cardona, que encara es conserva.


La muralla de Cardona es va construir en el segle XIII. Fins aquell moment, la població era bàsicament rural i la protecció del castell era suficient.  Aquesta primera fortificació estava reforçada amb diverses torres que envoltaven el nucli urbà pels sectors nord i occidental a mode de torres albarranes.


Durant la segona meitat del segle XIII es produeix un augment demogràfic important a la vila i es creen cinc ravals fora de les muralles. Per aquest motiu el vescomte Ramon Folc VI va iniciar la construcció d'una nova muralla per integrar a tots aquests nous nuclis. Les obres van començar durant la segona meitat del segle XIV i es van acabar l'any 1420. També es van reforçar i millorar les muralles del castell.

Restes de la muralla gòtica    Restes de la muralla gòtica

Aquesta nova muralla tenia quatre portals majors, situats segons els punts cardinals. El portal de Graells donava accés als camins rals que arribaven de Solsona, La Seu d'Urgell, Berga i Puigcerdà.


Aquest era l'únic dels quatre portals que comptava amb dues bestorres flanquejant-lo. Tenen planta pentagonal i estaven fetes amb carreus regulars units amb morter de calç.


El portal està format per un arc de mig punt fet amb grans dovelles.


L'arc estava protegit per un matacà.


Com ja hem comentat, també era conegut com portal de Santa Maria, degut a la imatge de la Verge que es venerava en una casa veïna. Prop del portal trobem un interessant casal gòtic que també respon al nom de Graells.