Província de Barcelona


Pont del Remei
(Vic, Osona)

41º 55,475'N ; 2º 14,990'E    
El riu Mèder actualment travessa la ciutat de Vic, passant arran de la muralla medieval. És per aquest motiu que es van construir diversos ponts en les rodalies de la ciutat per a poder-lo creuar. El més antic és el pont de Queralt, que permetia creuar el riu camí per dirigir-se a Barcelona.


En 1274 el rei Jaume I decideix crear una nova entrada a la ciutat pel raval de ponent. Aquesta via anava de Barcelona a França passant per la Vall de Bianya i el Coll d'Ares i entrava a la ciutat pel carrer de Sant Pere.

Vista General    Vista General


El pont es va començar a construir l'any 1325 gràcies a les 60 lliures que va deixar Bernat de Brull per a la seva construcció.


Inicialment tenia set arcs, que es recolzaven en pilar, amb reforços triangulars. En 1910 es van mutilar dos arcs per a construir la carretera de Sentfores. En aquella època l'alçada dels primers camions i dels carruatges no els permetia passar per sota dels dos primers arcs i es va optar per eliminar-los i crear un nou accés amb escales.

Sector refet a principis del segle XX    Escales fetes a principis del segle XX


En cadascun dels extrems hi havia un pou i un oratori dedicat a la Mare de Déu del Remei en el sector de migdia, construït l'any 1373. Prop d'aquest oratori es va establir tres segles més tard una comunitat de frares franciscans, que encara viu a la zona. En el segle XVIII van construir un nou convent i església dedicada a la Verge del Remei.


Durant l'any 2009 es van realitzar unes excavacions arqueològiques en el carrer del Remei, prèvies a la remodelació d'aquesta via. En aquestes obres s'ha posat al descobert el pou del costat occidental, així com diferents canalitzacions, entre les que destaca una canonada feta amb totxana, presumiblement del segle XVI o XVII. També s'ha descobert un camí empedrat que es dirigeix cap a la riba del riu. Es creu que podria tractar-se del camí existent abans de la construcció del pont i que travessava el riu amb una infraestructura molt més senzilla. Caldria buscar en l'altra riba si hi ha restes similars, que confirmin aquesta hipòtesi, però les obres de canalització realitzades a finals del segle XX en aquesta zona, ens fan pensar que si hi havia alguna resta arqueològica, aquesta va ser destruïda.

 


* La imatge sense el logotip d'ArtMedieval ha estat cedida pel Grup de Defensa del Patrimoni Vic - Osona