Província de Barcelona


Domus Malloles
(Vic, Osona)
41º 56.818'N ; 2º 16.902'E
Antic casal situat a les afores de la ciutat de Vic, que va ser la residència dels cavallers cognominats Malloles, els quals més tard van anar a viure a l'interior de la ciutat, deixant el seu nom en un dels portals de la vila, el que donava al carrer de la Ramada. 

Els primers membres d'aquesta família dels que es té constància són Berenguer de Malloles i la seva esposa Ermessenda i el seu fill Joan, que estava casat amb Maria, documentats entre els anys 1188 i el 1209. Posteriorment, en 1279 sabem que Bernat de Malloles cobrava rèdits sobre el terme de Torelló, ja que estava casat amb Sibíl·la de Lluçà.


L'edifici fou ampliat i renovat durant el segle XVII, conservant la part inferior dels murs d'època medieval, essent un dels pocs edificis civils que s'han conservat a Catalunya d'època romànica.


El nucli central, d'estructura romànica, fou una muralla o tancat, on encara es poden veure les espitlleres, que envoltava una torre quadrada, respon a l'estructura típica d'un casal fortificat.


La porta d'entrada a la muralla està formada per un doble arc de mig punt adovellat.


De la resta de la casa es conserven els murs dels costat de la porta d'entrada i una dependència interior, que és la part més antiga de tot l'edifici. És una estança rectangular coberta amb volta de canó i on encara es conserva part del paviment original, format amb pedres de riu. Probablement era la base d'una torre.

Actualment s'ha reconstruït el casal dotant-lo de l'aspecte que podeu observar en les fotografies.