Província de Barcelona


Castell de Tous
(Sant Martí de Tous, Anoia)

41º 33,571'N ; 1º 31,520'E     
Les primeres notícies que ens han arribat d'aquest castell daten de l'any 960, quan en plena reconquesta, el comte Borrell II el va posar sota la tutela de la catedral de Vic. Entre els anys 972 i 993 va haver una gran sequera a la zona, que va fer que la repoblació quedés estroncada i moltes edificis a mig fer. Aquest també va ser el cas del castell de Tous.


Posteriorment, en l'època del bisbe Oliba, va ser cedit al levita Guillem de Mediona, amb la condició que aquest acabés de construir la fortificació. En morir, l'any 1034, Guillem de Mediona va donar el castell a Ramon, fill de Bernat de Tous.

En 1318 el bisbe de Vic va cedir els castells de Tous, Montbui i d'Ocelló al rei Jaume II. Els Tous van mantenir la castlania al llarg dels segles XII i XIII i fins l'any 1423, que va ser venut als Perellós i poc després als Saplana. L'any 1505 va ser donat al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Ja en el segle XX el van adquirir la família Rojas, que permet la seva visita el diumenge més proper a la festa major del poble.


L'edifici actual conserva pocs elements de la seva construcció inicial. Tot i això, encara es poden veure murs fets amb opus spicatum en algunes estances. És bàsicament un castell gòtic amb moltes modificacions posteriors.


Destaca la torre quadrangular coronada amb merlets.


En alguns dels seus murs encara es poden veure, tot i que en diferents graus de conservació, diversos finestrals gòtics, amb arcs trilobulats i en molts casos festejadors per la part interior.

Mur lateral amb finestres gótiques    Finestra gótica