Província de Barcelona


Castell de Rocafort
(Pont de Vilomara i Rocafort, Bages)

41º 42,959'N ; 1º 55,552'E     
El castell de Rocafort era conegut amb el nom de Nèspola i era el centre del terme del mateix nom, que també comprenia els castells de Mura i Talamanca. A finals del segle X es va separar en els tres termes dels citats castells. El del castell de Rocafort ocupava la superfície de l'actual terme del Pont de Vilomara i Rocafort, que a finals del segle XX va veure invertit l'ordre dels municipis en el seu nom.


La primera notícia de la fortificació data de l'any 926. En 1022 trobem el primer document on apareix citat el castell també amb el nom de Rocafort. A partir d'aquest moment es deixa d'utilitzar el seu nom primitiu.

L'any 976 el comte Borrell va vendre el castell a Riculf.  Existeix un document de compravenda anterior en que el comte Sunyer va vendre'l a un tal Adrevonso, que ha resultat ser apòcrif.

En 1281 Umbert de Rocafort va vendre el castell i els seus drets a Berenguer de Sitjar (de Cigario).  Aquesta família va residir en el castell poc més de cinquanta anys. Pere de Sitjar va morir en 1348. La seva vídua va deixar en testament el castell al monestir de Sant Benet de Bages. Així doncs, l'abat Arnau prengué possessió de la fortificació l'any 1377. Aquest domini es va acabar amb la desaparició dels senyorius jurisdiccionals i l'exclaustracció del monestir del 1835.


Entre la vegetació es pot observar encara la plata del castell i la vall artificial que el protegia. La part més visible és un fragment de mur en el sector de migjorn, de gairebé onze metres de llargada i vuit d'alçada.


En la seva part superior, feta amb una fàbrica de carreus més petits, trobem una finestra quadrada. La diferència en els materials constructius evidencia que l'edifici va ser reformat al llarg dels segles.

De la resta de murs queden alguns fragments, si bé no tant importants com el descrit anteriorment. Fins el moment, no s'han trobat restes de la seva torre mestra, ni de la capella del castell, dedicada a Sant Vicenç.

En aquesta capella hi havia el sarcòfag de Pere de Sitjar, obra de Berenguer Ferrer per ordre de l'esposa de Pere, Guillemona. Les despulles de Pere de Sitjar van ser instal·lades en aquest sepulcre l'any 1356.


Aproximadament cent anys més tard, el sepulcre es va traslladar a l'església parroquial de Santa Maria de Rocafort, on encara es pot veure.