Província de Barcelona


Casal de Graells
(Cardona, El Bages)

41º 54,938'N ; 1º 40,946'E    


 

Prop del portal de Graells i en el carrer que porta el mateix nom, trobem un gran  casal gòtic. Té una planta gairebé rectangular, amb una llargada d'uns 22 metres i uns 5 d'amplada. Està format per tres pisos, amb una alçada total de 12 metres.


En el pis inferior s'obren tres grans portals adovellats de mig punt. No està clar que tots tres fossin originals, doncs resulta estrany disposar de tants accessos en un edifici d'aquestes característiques.

Porta sud    Porta central

També trobem diverses espitlleres en aquest nivell.


En el segon nivell, o planta noble, s'obrien quatre grups de finestres coronelles triforades. La del costat dret va ser suprimida per convertir-la en un balcó.


Les altres tres han estat restaurades en els darrers anys, doncs algunes havien estat cegades.


En el pis superior trobem dues finestres biforades amb arcs trilobulats en els extrems, mentre que en la part central hi ha cinc grans arcs apuntats de perfil rebaixat.


Interiorment l'edifici està dividit en dues unitats independents: una que ocupa les tres quartes parts de l'esquerra i una altra que ocupa la quarta part situada més a la dreta. Aquesta darrera part és de titularitat particular i per aquest motiu ha estat molt alterada al llarg dels anys i no s'ha pogut estudiar. Sembla que tenia la funció de torre, malgrat no destacar de la façana.


L'altre espai és actualment de titularitat pública i és la seu de l'arxiu històric-administratiu, eclesiàstic i ducal de la vila de Cardona. Tots dos espais només es comuniquen mitjançant una porta situada en la planta noble i actualment inutilitzada.

A banda de la divisió entre aquests dos espais, es creu que la resta de sales eren diàfanes. Només hi ha un petit recinte a l'extrem meridional de la planta baixa, tancat per arcs apuntats. Abans de la restauració de l'edifici no es va trobar cap escala que comuniqués les plantes, el que fa suposar  que eren de fusta, com la divisió entre els diferents nivells.

En la tercera planta es conserven unes pintures d'estil gòtic lineal, datades entre finals del segle XIII i principis del XIV. La decoració es divideix en dos registres. A l'inferior podem veure uns cortinatges. Al seu damunt veiem una sanefa decorada amb un grup de cavallers muntant els seus cavalls.

La troballa d'aquestes pintures va eclipsar una altra troballa a la segona planta de l'edifici. Es tracta d'un grafit d'uns 20 centímetres d'alçada d'una àliga antropomorfa. Alguns estudiosos han volgut veure-hi una imatge d'un element del bestiari català, doncs l'àliga formava part del bestiari de la vila de Cardona. De ser certa aquesta teoria, podria tractar-se de la representació més antiga d'aquest tipus de personatges, tan característics de les festes populars catalanes.