Província de Barcelona


Capella de la Mare de Déu de la Bona Sort
(Prats de Lluçanès, Osona)

42º 00,626'N ; 2º 1,934'E
La població de Prats de Lluçanès es va començar a formar al voltant de l'església parroquial de Sant Vicenç. Les primeres notícies que ens han arribat d'aquest temple daten de l'any 968, però no coneixem la seva condició de parroquial fins l'any 1063.


A partir de l'any 1555, l'edifici es converteix en la capella de la Mare de Déu de la Bona Sort, o de les Dones, com era coneguda anteriorment. El temple es va transformar completament, tot i que segueix la tradició romànica.


Està format per una sola nau rectangular amb un petit creuer, gràcies a les dues capelles laterals, on hi havia altars dedicats a Sant Joan Baptista, Sant Andreu de Pàdua i una imatge de la Verge Maria.

Capella lateral

Capella lateral    Capella lateral