CONTINGUT

Vocabulari i conceptes bàsics

00. Introducció al vídeo: fotogrames, key frames i códecs

 

ABC del VIRTUALDUB

01. Funcionament bàsic de VirtualDub

02. Com codificar (comprimir) un vídeo

03. Com extreure so d'un vídeo

03a. Com sincronitzar so i vídeo

04. Com tallar un tros d'un vídeo

05. Com ajuntar clips de vídeo

06. Com separar els fotogrames d'un clip de vídeo

07. Els filtres del VirtualDub

08. Com canviar les mides d'un fotograma i retallar un clip de vídeo

08a. Més filtres per al VirtualDub

09. Com afegir o fer desaparèixer un logotip

10. Com transformar una pel·lícula en dibuixos animats

11. Com pintar un clip de pel·lícula

 
© Antoni Albert