Castella i Lleó - Província de Zamora


Església de Sant Joan de la Porta Nova
(Zamora)

41º 30,192'N ; 5º 44,805'O   
Va ser edificada al segle XII al costat de la muralla del primer recinte fortificat de la ciutat. Per això la seva torre de campanar va ser utilitzada com a torre de defensa. D'aquí el seu nom, ja que estava situada junt a la Porta Nova de la ciutat. 


Es va començar a edificar en 1172, tot i que no es van finalitzar fins ben entrat el segle XIII. L'interior va ser remodelat en època gòtica quan es van construir dos grans arcs que sustentaven l'entramat de fusta mudèjar i divideixen el temple en tres naus. 


L'any 1559 es va enfonsar la torre de campanar, que va caure sobre la nau destruint-la parcialment. La capçalera està formada per tres absis quadrats.

Interior del temple     Interior del temple


El més destacable de tot l'edifici és la portalada sud. Està emmarcada entre dues columnes que arriben fins la cornisa de la teulada.


Està formada per tres arquivoltes decorades amb una flor a cada dovella. Les dues més exteriors descansen en sis columnes cadascuna amb capitells decorats amb motius vegetals.

Detall arquivoltes

Capitells portaladCapitells portalada


Corona la portalada una rosassa formada per vuit petites columnes radials que s'uneixen mitjançant arquets de mig punt. En el cercle central, on convergeixen les columnes, hi podem trobar una creu de Malta.

Rossasa del mur sudRossasa del mur sud des de l'interior


En el mur nord també hi ha una portalada de característiques similars, tot i que molt més modesta i actualment tapiada.

A la dreta de la porta d'accés, en l'absis sud, trobem una finestra ricament decorada amb arquivoltes esculpides amb motius de zig-zag i capitells esculpits amb motius vegetals.


En el mur nord també hi ha una portalada de característiques similars, tot i que molt més modesta i actualment tapiada.

En el mur oest trobem una altra porta d'accés, flanquejada per dues torres. En el seu interior tenen una escala de cargol que permetia pujar a les tropes fins a la coberta del temple, per una millor defensa.