Castella i Lleó - Província de Zamora


Castell
(Zamora)

41º 21,981'N ; 5º 45,361'O   
Les cròniques ens diuen que va ser construït per Alfons II d’Astúries, si bé no s’ha conservat cap evidència d’aquesta construcció. Si que tenim alguns vestigis d’un castell construït a meitats del segle XI, per tant hauria estat edificat per Ferran I de Lleó. Aquest monarca va unificar el comtat de Castella amb el regne de Lleó i per això el lloc de Zamora es va constituir en un dels punts estratègics per a l’expansió cap a territoris musulmans, consolidant així la posició del nou regne.


Felip V l’hauria fet reformar la construcció reforçant els seus murs per adaptar-los a les necessitats de l’artilleria.

Fortificacions del selgle XVIII   Muralles del castell


Té planta romboïdal i està configurat en dos recintes fortificats, que s’adapten a la morfologia del terreny.

Porta interior del castell  Murs del castell  Porta interior del castell   

Muralles del castell


L'exterior conserva encara algunes petites obertures de l'època tardo-romànica. La més coneguda era la de Santa Colomba, avui cegada. Aquesta porta formava part del primer recinte de muralles de la ciutat.


El segon recinte té dues torres en els extrems nord i sud de planta pentagonal. El gruix dels seus murs és superior als dos metres.

Vista general  Pas de ronda


Prop de la porta d’accés trobem la torre de l'homenatge de planta heptagonal.

Torre de l'homeantge   Torre de l'homeantge


Aquesta torre està dividida externament en tres nivells mitjançant impostes. La més baixa té decoració a base de mitges boles i la superior és llisa. En tots dos casos s'han reconstruït  en les darreres obres de restauració, tal i com podem veure en la comparativa d'imatges.

Torre de l'homenatge


El perímetre del castell estava protegit per un important fossar.

Fossar  Fossar


En el sector sud-est del castell hi ha les restes de dues sales del segle XIII, que estaven cobertes amb una volta apuntada i recolzada en arcs torals.

Sala noble  


L'interior del pati d'armes es va reformar completament l'any 1704.


Pati d'armes  Pati d'armes


En desaparèixer les necessitats militars del recinte, en el segle XIX es va utilitzar com a presó i després com a seu de l’Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora i posteriorment com a seu de l’Escuela Oficial de Idiomas, que va ocupar l’espai interior fins l’any 2007.

Restes del castell  Restes del castell


En l’any 2009 van finalitzar unes obres de restauració, consolidació i eliminació de les construccions afegides en el segle XIX, amb l’objectiu de posar en valor aquesta fortificació. Durant les excavacions arqueològiques es van trobar objectes que indiquen que el lloc ja estava poblat en l’edat de bronze.


També durant aquesta campanya d'excavacions es va descobrir un fragment de mur andalusí.


L'accés principal es troba en el sector est.

Porta d'accés


Encara es conserven restes de l'estructura que feia funcionar el pont llevadís i que permetia l’accés a una porta d’arc apuntat.

Porta d'accés   Porta d'accés


Protegeix la porta un matracà de dos arcs.