Castella i Lleó - Província de Sòria


Església de Sant Miquel
(San Esteban de Gormaz)

41º 34,551'N ; 3º 12,379'O   
L'església va ser construïda l'any 1081, tal i com consta en una de les mènsules esculpides del temple. En ella hi ha un religiós amb un llibre obert en que figura la data de la construcció. És el primer edifici romànic de la província i un dels primers de la península.  

Vista general      Mènsula on figura la data

Està formada per una sola nau, que té coberta de fusta, acabada en un absis semicircular. Aquest és llis, a excepció de la finestra que hi ha en el centre del tambor absidial. Dues arquivoltes de mig punt protegeixen la petita finestra esqueixada per la part interior. L'arquivolta interior està recolzada en dues columnes amb els capitells esculpits. Protegeix el conjunt un guardapols escacat, que s'uneix amb la línia d'imposta.


Completen la decoració de l'absis les mènsules esculpides que hi ha sota la teulada. 

Prop del campanar hi ha adossada la torre de campanar. Va ser afegida posteriorment. Està formada per dos cossos clarament diferenciats: l'inferior de pedra i el superior de totxana. En el pis inferior, trobem una finestra espitllerada, protegida per una arquivolta de mig punt. Tant l'arquivolta, com els capitells de les columnes on es recolza, estan decorats amb motius vegetals. En els pisos superiors, s'obren grans finestres de mig punt per permetre la col·locació de les campanes. 


L'element més destacat de l'església de Sant Miquel és la seva galeria porxada, adossada al  mur sud. Es creu que va ser la primera galeria construïda a la península. Està formada per set arcs de mig punt en el costat sud, que representarien les set primeres esglésies del cristianisme i la perfecció, dos en el costat est i un en l'oest.


Els capitells i les columnes estan tallats d'una manera molt tosca i arcaica. La decoració dels capitells és molt variada i no respon a motius religiosos. Té clares influències orientals i islàmiques. Podem trobar personatges amb túnica i turbant reunits, lluitant contra animals, o resguardats en una fortalesa, probablement una alcassaba àrab. També trobem una ballarina nua, un camell, una elefant i un pavó, entre d'altres animals. 

Capitell costat est - Personatges amb túnica i turbantCapitell costat est - elefantCapitell costat sud - Homes i bèsties

Capitell costat sud - BèstiesCapitell costat sud - CavallerCapitell costat sud - Pavó

Capitell costat sud - BallarinaCapitell costat sudCapitell costat sud - Cavallers i alcassaba

Capitell costat sud - Cavallers i alcassabaCapitell costat sud - AlcassabaCapitell costat oest - Sirena de doble cua

Capitell vegetal del costat oest Detall galeria


La galeria porxada protegeix la porta d'accés al temple, situada en el mur sud. Està formada per cinc arquivoltes, que es recolzen en dues parelles de columnes amb alguns capitells historiats, tot i que molt deteriorats.Sota la teulada de la galeria trobem algunes mènsules esculpides, entre la que trobem la que té la data de la construcció del temple. 

Mènsules esculpides de la galeriaMènsules esculpides de la galeria


També trobem mènsules esculpides sota la teulada del mur sud i l'absis. L'erosió que han patit amb el pas dels anys fa que no sigui possible identificar els motius amb que van ser esculpides., També l'erosió és la culpable de la pràctica desaparició de la decoració de les dues finestres que hi ha en el mur sud, protegides per una arquivolta amb columnes i capitells esculpits.

Pel que fa a l'interior del temple és molt sobri. Actualment acull un museu d'art religiós, el que permet que es pugui visitar sense problemes. L'absis estava decorat amb pintures murals d'època gòtica. En l'actualitat només queden algunes fragments on es divissen algunes figures, per sota d'una línia d'imposta escacada. 


També són interessants els capitells de l'arc triomfal, que estan esculpits amb lleons i cavalls.