Castella i Lleó - Província de Sòria


Sant Pere de Sòria
(Sòria)

Claustre

Edificat durant el segle XII i principis del XIII.

Claustre


Es va iniciar per l'ala oest. Aquest va resultar mutilat quan es va reconstruir el temple en el segle XVI. Actualment el formen tres trams, dos complerts de 5 arcs i un amb un arc i mig. Els arcs es sustenten en parelles de columnes amb els capitells esculpits amb motius vegetals, sirenes, harpies i algunes escenes historiades com la de l'Anunciació o l'Epifania.


Les següents galeries en construir-se van ser la nord i est. La del costat est també està mutilada i la formen tretze arcs dividits en dos trams de quatre i un de cinc. Els capitells estan decorats bàsicament amb motius vegetals com fulls d'acant, palmes, pinyes i fulles de llorer. També podem trobar animals fantàstics com grius o aus exòtiques. Dos capitells estan decorats amb motius historiats. Un representa al Rei Salomó i la Reina de Saba. L'altre té representat a un monjo que rep les ofrenes d'uns fidels.

Capitell vegetalCapitell amb ausCapitell amb grius

Capitell amb griusCapitell amb un monjo rebent les ofrenes dels fidelsCapitell del pilar amb 10 aus entrellaçades

Capitell del pilar amb dues feres enfrontadesCapitell amb harpies i altres ausCapitell vegetal

Capitell vegetalCapitell vegetal del pilar Capitell del pilar amb harpies

Capitell amb el Rei David i la Reina de SabaCapitell vegetalCapitell vegetal

Capitell vegetalGaleria estCapitell de Salomó i de Reina de Saba


L'ala nord és l'única que ens ha arribat complerta. Esta formada per quinze arcs agrupats en grups de cinc. Els capitells tenen una major variació temàtica que en les altres dues galeries. Així doncs podem trobar motius vegetals, lleons, centaures, la caça del cérvol, dones despullades i en actituds luxurioses i les imatges de Sant Pere, Sant Pau, Sant Josep, així com les escenes de l'Anunciació i l'Epifania.


Els pilars estan decorats, tant interiorment com exteriorment, amb columnes adossades. Aquestes estan agrupades de tres en tres en els nivells superiors i dos o tres els inferiors. Els grups de columnes tenen un capitell únic.


En el mur est, prop de la porta que comunica el claustre amb el temple, trobem la porta de l'antiga sala capitular, convertida posteriorment en capella.


Està formada per una porta flanquejada per dues grans finestres. La porta té quatre arquivoltes d'arc de mig punt. Les dues centrals es recolzen en parelles de columnes esculpides amb motius vegetals. L'arquivolta central està decorat amb arquets polilobulats.


Les finestres estan protegides per un gran arc amb dos arquivoltes, sota les que trobem una rosassa lobulada. Les finestres són geminades amb arcs de ferradura. Els capitells tenen esculpits centaures, girafes, dracs, aus, grius i motius vegetals.


Prop de la porta de la sala capitular trobem dues portes més, que permetien el pas a altres dependències monacals, avui desaparegudes. Estan formades per arcs de mig punt amb senzilles arquivoltes, que es recolzen en columnes amb capitells esculpits amb animals fantàstics i motius vegetals. Sobre elles encara es poden veure restes de les pintures murals que cobrien tot el claustre. Són de finals del segle XIV o principis del XV i segons documents escrits l'any 1920 encara cobrien tota l'ala est. Malauradament en aquest darrer segle han desaparegut gairebé per complert, tot i que encara podem observar una escena on hi ha dos donants i un sant davant d'un àngel i a la Verge amb el Nen.


En el costat nord trobem la porta de l'antic refetor. Un arc de mig punt protegeix a dos arcs geminats. Els capitells estan decorats amb animals monstruosos i motius vegetals.


Al llarg de tot el claustre podem trobar diversos sepulcres i creus esculpides en blocs de pedra.


Prop de la capçalera del temple podem veure, en un estat bastant lamentable, algunes dependències de l'antiga canònica com per exemple aquesta finestra trilobulada.