Castella i Lleó - Província de Sòria


Sant Joan de Duero
(Sòria)

Claustre

Edificat en el segle XIII, es caracteritza per tenir quatre estils diferents d'arcs. Tenint en compte aquestes paraules, es podria pensar que cadascuna de les galeries va ser construïda amb un estil diferent, però en realitat no és així. La separació d'estils té lloc al bell mig de cada galeria i es prolonga fins la meitat de la següent galeria.

Vista general


Tres de les quatre cantonades tenen forma de xamfrà, on s'obre una porta apuntada de factura mudèjar.

Porta de l'angle sud-oest


L'angle nord-oest és l'únic que no té xamfrà. Va ser el primer en construir-se i està format per quatre arcs de mig punt en el mur oest i cinc en el mur nord.

Angle nord-oest


Els arcs es recolzen en dobles columnes amb capitells esculpits amb motius vegetals, aus, harpies i lleons. En el costat nord els capitells són historiats, però tenen un grau molt elevat d'erosió que impedeix la seva interpretació.

Capitell decorat amb florsCapitell decorat amb ausCapitell decorat amb motius vegetals

Capitell decorat amb lleonsCapitell decorat amb lleonsCapitell decorat amb harpies

Capitell decorat amb animalsCapitell historiatCapitell historiat

Capitell historiat


En l'angle nord-est trobem una de les portes en forma de xamfrà. En aquest cas trobem sis arcs apuntats en el mur nord i quatre en l'est.


Els capitells tenen esculpits temes vegetals i entrellaçats.

Angle nord-est

Capitell vegetalCapitells vegetalsCapitell vegetal

Capitell vegetalCapitell amb harpiesCapitell amb entrellaçats

Capitell amb entrellaçatsCapitell vegetalCapitell vegetal

 


També hi ha una porta mudèjar apuntada en el xamfrà de l'angle sud-est. La flanquegen uns arcs molt originals, que es recolzen en columnes de secció rectangular i decorades amb motllures en forma de bossell. Els arcs són lleugerament apuntats i s'entrecreuen entre ells creant uns efectes de clara inspiració islàmica.

Angle sud-estArcs del costat est

 


En l'angle sud-oest tornem a trobar una porta mudèjar apuntada amb uns capitells finament tallats.

Porta de l'angle sud-oest

Capitell de la porta mudèjarCapitell de la porta mudèjar

 


A banda i banda trobem parelles de columnes, amb capitells esculpits amb motius vegetals, que serveixen de suport als arcs apuntats de les galeries oest i sud. Com en el cas anterior, els arcs s'entrecreuen, formant uns arcs molt originals.

Arcs de l'angle sud-oest

Arcs de l'angle sud-oestCapitell vegetal

Porta del mur sud           Arcs de l'angle sud-oest


La teulada del claustre, com la resta de dependències, es va enfonsar. Només queden en peu algunes mènsules esculpides on es recolzava.

Mènsules esculpidesMènsules esculpides


També podem veure, adossats als murs alguns arcosolis destinats a sepultures i antigues portes que conduïen a les dependències monacals.

Arcosoli i portes d'antiges dependències